Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zákaz vypaľovania porastov bylín, stromov a kríkov

 15.03.2022

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, v snahe zabrániť požiarom v prírodnom prostredí, týmto upozorňuje občanov na zvýšenú opatrnosť v jarnom období, na zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov, ako aj na zákaz zakladania ohňa v lesných porastov a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Pri nevyhnutnom spaľovaní horľavých látok sa odporúča nahlásiť príslušnému stredisku hasičského zboru miesto a čas tohto spaľovania, mať k dispozícií dostatok účinných hasiacich prostriedkov, dodržať odstupové vzdialenosti, vykonávať nad spaľovaním trvalý dohľad a po skončení oheň aj tlejúce zbytky spoľahlivo uhasiť.

Pri nedodržaní zásad protipožiarnej bezpečnosti hrozí občanom pokuta až do výšky 331 eur.

Upozorňujeme, že hasiči budú vykonávať pochôdzkovú a hliadkovaciu činnosť v teréne a prípadným porušovateľom predpisov ukladať blokové pokuty.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >