Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Symboly obce

Erb obce, spolu s  vlajkou a pečaťou predstavuje trojicu najvýznamnejších identifikačných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné, po stáročia tradované a rešpektované pravidla a zvyklosti, ktoré je potrebné bezpodmienečne rešpektovať aj v prípade tvorby symbolov obce Jovsa.

Obec Jovsa doposiaľ svoj erb nemala. To znamená, že v minulosti nepoužívala znamenie, ktoré by bolo vytvorené podľa heraldických zásad erbovej tvorby, bolo by heraldicky štylizované, primerane sfarbené a pod. Netreba azda zdôrazňovať, že v stredoveku mali takéto erby len významné mestá, ktoré mali vlastnú vojenskú posádku a tá bojovala pod mestským erbom a zástavou a pod týmito znameniami stavala i svoj vojenský kontingent do kráľovskej armády. To však nebol prípad našej obce. Príčiny nám budú jasnejšie, ak sa v stručnosti pozrieme do histórie obce a tu iste nájdeme prameň na vytvorenie erbu Jovsa.

V minulosti bola obec kúpeľným sidlom s viacerými minerálnymi prameňmi, niektoré z nich sa využívajú dodnes. V neposlednom rade je dôležité spomenúť situovanie obce pri známej Zemplínskej Šírave a obec patrí medzi známe turistické strediska.

Pri tvorbe erbu je teda potrebné zobrať na vedomie uvedené skutočnosti a pokúsiť sa ich heraldicky správnym spôsobom vyriešiť. V súlade s heraldickými pravidlami erbovej tvorby na Slovensku heraldicky správny erb obce Jovsa pozostáva z modrého štítu, striebornej ruže a striebornej ryby. Takýto erb bude vychádzať z historických tradícií obce a  z prírodných charakteristík.

Modrý štít charakterizuje vodu, jednak vodu minerálnych prameňov, jednak vodnú hladinu Zemplínskej Šíravy. Spomedzi všetkých farieb, ktoré sú pri heraldickej tvorbe k dispozícií (červená, modrá, zelená a čierna) je iste modrá pre erb Jovsy najprimeranejšia.

Ryba je symbolom zdravia, za ktorým prichádzajú do obce návštevníci z bližšieho, či vzdialenejšieho okolia i z cudziny. Ako symbol zdravia súvisí jednak s minerálnymi prameňmi, upevňujúcimi zdravie návštevníkov a jednak so Šíravou, plávaním a športovaním, posilňujúcim zdravie návštevníkov. Možno v nej vidieť tiež symbol rybolovu, čo je vzhľadom na blízkosť Šíravy pochopiteľné.

Ruža je symbolom krásy, ktorá je skutočná len vtedy, keď sa zakladá na zdraví. Dvojicu symbolov ryba - ruža možno teda interpretovať ako symbolika zdravia a krásy.

Heraldicky správny erb obce Jovsa má teda túto podobu: "V modrom štíte nad striebornou rybou strieborná ruža"

VLAJKA OBCE JOVSA

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/7), modrej (1/7), žltej (1/7), bielej (1/7) a modrej (2/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi.

PEČAŤ OBCE JOVSA

Pečať obce Jovsa je okruhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC JOVSA. Priemer pečate je 35 mm.