Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 10)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
02/2022 Zhotovenie diela ,,Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa", objekt SO 01 Vodovodné rozvody-vodovodný rad J1-podľa priloženého rozpočtu zo dňa 10.06.2022 Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Ing. Peter Paulovčák - VODIP
49 996.55 €
Dodatok č.3 k Zmluve 19/2021 doplnenie 60 ks vriec na papier od 1.7.2022 Odb.: Obec Jovsa
Dod.: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
441 9015788 poistenie detského ihriska nachádzajúceho sa na parc.C-KN č.200 v k. ú. Jovsa Odb.: Obec Jovsa
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
103.19 €
01/2022 Zhotovenie diela ,,Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa", objekt SO 01 Vodovodné rozvody-vodovodný rad F,F2,H-zemné práce-podľa priloženého rozpočtu zo dňa 11.05.2022. Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Ing. Peter Paulovčák - VODIP
39 999.68 €
266/104/2022/IÚ realizácia stavebného objektu v rozsahu uvedenom v zmluve Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0 €
JOV-9-2022 Dohoda o zriadení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľností budúceho povinného z dôvodu umiestnenia rozvodov vodovodného potrubia Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Michaela Pončičová
0 €
JOV-8-2022 Dohoda o zriadení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľností budúceho povinného z dôvodu umiestnenia rozvodov vodovodného potrubia Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Miroslava Krasnická
0 €
JOV-7-2022 Dohoda o zriadení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľností budúceho povinného z dôvodu umiestnenia rozvodov vodovodného potrubia Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Lenka Andrejcová
0 €
JOV-6-2022 Dohoda o zriadení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľností budúceho povinného z dôvodu umiestnenia rozvodov vodovodného potrubia Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Richard Saloň
0 €
JOV-5-2022 odchyt,odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psov do karanténnej stanice z intravilánu a extravilánu obce Jovsa Odb.: Obec Jovsa
Dod.: PREMIUM BVK s.r.o.
40 €
Generované portálom Uradne.sk