Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 67)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dohoda č.2/2023 vykonanie procesu obstarania ZaD č.4 ÚPN obce Jovsa v súlade so zámerom žiadateľa,spol.Oáza-nádej pre nový život,n.o., a zároveň záväzok žiadateľa uhradiť obci Jovsa náklady spojené s proceso Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Oáza - nádej pre nový život, n. o. Oasis of Hope for new life, non for profit organisation
2 900 €
48/O-23 Poskytpvanie audítorských služieb Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
1 000 €
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu č.4/2023 vytvorenie umelevkého výkonu člena hud.skupiny Flegment na podujatí:Rozlúčka s letom, v sobotu 26.8.2023 Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Martin Kuriplach
200 €
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu č.3/2023 vytvorenie umelevkého výkonu člena hud.skupiny Flegment na podujatí:Rozlúčka s letom, v sobotu 26.8.2023 Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Vladimír Krecula
150 €
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu č.2/2023 vytvorenie umelevkého výkonu člena hud.skupiny Flegment na podujatí:Rozlúčka s letom, v sobotu 26.8.2023 Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Martin Macár
150 €
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu č.1/2023 vytvorenie umelevkého výkonu člena hud.skupiny Flegment na podujatí:Rozlúčka s letom, v sobotu 26.8.2023 Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Jaroslav Kotrla
150 €
Zmluva o spolupráci Prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie spol. Komunálna poisťovňa, v rámci obec.podujatia,,Rozlúčka s letom", ktoré sa bude konať dňa 26.8.2023. Odb.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dod.: Obec Jovsa
150 €
Dodatok k Zmluve na odchyt psov Navýšenie cien za poskytované služby, z dôvodu, že dodávateľ je od 1.9.2023 platcom DPH Odb.: Obec Jovsa
Dod.: PREMIUM BVK s.r.o.
48 €
01/2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie v súlade so zákonom č.50/1976 Z.z, t.j. vypracovanie projektu stavby -MŠ v Jovse, vrátane rozpočtu a výkazu výmeru Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Ing. arch. Eva Kutašová
8 040 €
230323-1 Spracovanie a odovzdanie dokumentácie v rámci výzvy s kódom 02I02-29-V01 Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Diervilla, spol. s r.o.
1 000 €
RA-SNCA-20200410 Kvalifikovaná dôveryhodná služba na základe zmluvy č.3919/2020 zo dňa 02.06.2020 Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
2/2023 vypracovanie a dodanie realizačného projektu stavebného objektu-budovy ZŠ a energetického certifikátu tejto budovy Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Slovak Medical Company, a.s.
48 000 €
Dohoda č.23/42/054/1278 Vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
102.66 €
Dodatok č.6 Dodatok č.6 k zmluve o zabezpečení systému združ.nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č.O19/2021 Odb.: Obec Jovsa
Dod.: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
23/42/054/363 Projekt Cseta na trh práce 3 - Optarenie č.2 Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
3 778.60 €
Dodatok č.5 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 19/2021 Odb.: Obec Jovsa
Dod.: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
5100307415 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
1-/2023 Proces obstaránia Zmien a doplnkov č.3 ÚPN-O Jovsa Odb.: Ján Buraľ
Dod.: Obec Jovsa
1 900 €
ZML-3-63/2021-230 Tabletový počítač 2 ks Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Štatistický úrad SR
304.80 €
23/42/054/193 Posytnutie finančného príspevku na podporu zamestnávania znev.uchádzača Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
8 501.85 €
Generované portálom Uradne.sk