Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 90)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
5190064640 poistenie uchádzača o zamestnanie pri plnení prac.úloh počas projektu ,,PUPN 2" Odb.: Obec Jovsa
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
15 €
RA-SNCA/20208129 záväzok Poskytovateľa poskytnúť Používateľovi kvalifikovanú dôveryhodnú službu vydania mandátneho certifikátu Odb.: Mgr.Ľubica Čornejová
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
4401 záväzok poskytovateľa pripojiť koncové zariadenie účast.na verejnú elektron. komun. sieť Odb.: Obec Jovsa
Dod.: LEKOS, s.r.o.
1 €
24/42/054/98 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní finančného príspevku Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
339.12 €
2024/214 úprava zmluv. podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie na základe bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 117 z 28. 2. 2024 -Údržba strechy budovy pošty vo vlast.obce Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
8 000 €
Dodatok k dohode poskytnutie základných informácií o integračnom riešení Konzumenta, poskytované pre Koncových konzumentov, ktorí si integ.riešenie obstarajúformou služby, resp. balíkového produktu. Odb.: Obec Jovsa
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
MC-19012024-001 Zmluva o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Jovsa
Dod.: webex.digital s.r.o.
36 €
POD 52/2023 úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
4 702.84 €
Nájomná zmluva č.1/2024 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri nájme nájomného bytu vo vlastníctve prenajímateľa. Odb.: Milan Demeter
Dod.: Obec Jovsa
10.63 €
Nájomná zmluva č.9/2023 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri nájme nájomného bytu vo vlastníctve prenajímateľa Odb.: Ružena sakajtová
Dod.: Obec Jovsa
10.63 €
Generované portálom Uradne.sk