Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 51)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
5100307415 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
1-/2023 Proces obstaránia Zmien a doplnkov č.3 ÚPN-O Jovsa Odb.: Ján Buraľ
Dod.: Obec Jovsa
1 900 €
ZML-3-63/2021-230 Tabletový počítač 2 ks Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Štatistický úrad SR
304.80 €
23/42/054/193 Posytnutie finančného príspevku na podporu zamestnávania znev.uchádzača Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
8 501.85 €
Príloha č.4 Poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 15.06.2020 Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Fúra s.r.o.
0 €
63/6/2023/zavodMI Výkon správy majetku obce Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0 €
6/1/2023/závod Mi Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Jovsa
0 €
1/2023 Dodatok o poskytovaní služieb v oblastí nakladania s odpadmi Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Fúra s.r.o.
0 €
JOV-33-2022 Prenájom bytu č.7 Odb.: Milan Demeter
Dod.: Obec Jovsa
10.63 €
JOV-32-2022 Prenájom bytu č.8 Odb.: Ján Sakajto
Dod.: Obec Jovsa
10.63 €
JOV-410/2022 Rekoštrukcia stien v sále OcÚ Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Tomáš Roman - TOMEX
7 250 €
JOV-31-2022 Prenájom bytu č.4 Odb.: Stanislav Harakaľ
Dod.: Obec Jovsa
10.63 €
JOV-30-2022 Prenájom bytu č.2 Odb.: Dana Harakaľová
Dod.: Obec Jovsa
10.63 €
JOV-29-2022 Prenájom bytu č.6 Odb.: Viktor Sakajto
Dod.: Obec Jovsa
10.63 €
JOV-28-2022 Prenájom bytu č.5 Odb.: Michal Demeter
Dod.: Obec Jovsa
10.63 €
ZLP-VT-2021-0247 Výpočtová technika Odb.: Obec Jovsa
Dod.: DEUS
100 €
JOV-27-2022 Technické zhodnotenie ŠJ-výmená dverí Odb.: Základná škola Jovsa
Dod.: Obec Jovsa
2 007.08 €
Dodatok č.1 k MANDÁTNEJ ZMLUVE č.15/2021 Verejné obstarávanie zmien a doplnkov č.2 ÚP obce Jovsa Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Ing. Iveta Sabaková
1 000 €
Dodatok č.4 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č.O 19/2021 Odb.: Obec Jovsa
Dod.: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
Dohoda č.22/42/054/702 Dohoda o poskytnutí fin.príspevku na projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
7 845.84 €
Generované portálom Uradne.sk