Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 32)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dohoda č.22/42/054/702 Dohoda o poskytnutí fin.príspevku na projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
7 845.84 €
22/42/010/84 Dohoda č.22/42/010/84 §10 Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Dodatok č.1 Dodanie a montáž prvkov detského ihriska Odb.: Obec Jovsa
Dod.: PLAYSYSTEM s.r.o.
0 €
309070AXM4 Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
14 996.46 €
JOV-26-2022 Dohoda o zriadení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľností budúceho povinného z dôvodu umiestnenia rozvodov vodovodného potrubia Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Pavel Vataha
0 €
JOV-25-2022 Realizačná projektová dokumentácia pre projekt: Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa Odb.: Obec Jovsa
Dod.: KApAR, s.r.o.
11 280 €
22/42/012/40 Záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti a úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
JOV-24/2022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
960 €
JOV-23-2022 Záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi dodávku elektriny do jeho odberných miest Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
JOV-22-2022 Dohoda o zriadení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľností budúceho povinného z dôvodu umiestnenia rozvodov vodovodného potrubia Odb.: Obec Jovsa
Dod.: JUDr.Jozef Chuda
0 €
JOV-21-2022 Dohoda o zriadení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľností budúceho povinného z dôvodu umiestnenia rozvodov vodovodného potrubia Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Jarmila Rozhonová
0 €
JOV-20-2022 Dohoda o zriadení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľností budúceho povinného z dôvodu umiestnenia rozvodov vodovodného potrubia Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Ing.Jozef Bachleda
0 €
JOV-19-2022 Dohoda o zriadení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľností budúceho povinného z dôvodu umiestnenia rozvodov vodovodného potrubia Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Marián Semko
0 €
JOV-18-2022 Dohoda o zriadení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľností budúceho povinného z dôvodu umiestnenia rozvodov vodovodného potrubia Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Ing. Peter Vančík
0 €
JOV-17-2022 Dohoda o zriadení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľností budúceho povinného z dôvodu umiestnenia rozvodov vodovodného potrubia Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Marcel Javorský
0 €
JOV-16-2022 Dohoda o zriadení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľností budúceho povinného z dôvodu umiestnenia rozvodov vodovodného potrubia Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Adela Makšimová
0 €
JOV-15-2022 Dohoda o zriadení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľností budúceho povinného z dôvodu umiestnenia rozvodov vodovodného potrubia Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
0 €
JOV-14-2022 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Jan Pakandl
0 €
JOV-13-2022 Dohoda o zriadení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľností budúceho povinného z dôvodu umiestnenia rozvodov vodovodného potrubia Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Anna Gejgušová
0 €
JOV-12-2022 Dohoda o zriadení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľností budúceho povinného z dôvodu umiestnenia rozvodov vodovodného potrubia Odb.: Obec Jovsa
Dod.: Ladislav Homrok
0 €
Generované portálom Uradne.sk