Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecjovsa.sk spravuje Obec Jovsa je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Jovsa 

Adresa:
Obecný úrad Jovsa
Jovsa 73
072 32 Jovsa

IČO: 00325279

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 829
Rozloha: 1844 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1418

Všeobecné informácie: jovsa@obecjovsa.sk
Podateľňa: jovsa@obecjovsa.sk
Starosta: starosta@obecjovsa.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla:jovsa@obecjovsa.sk

Tel.: +421 56 698 33 80

E-mail: jovsa@obecjovsa.sk

Obec Jovsa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk