Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Plán obnovy-Štipendiá pre absolventov stredných škôl

 18.07.2023

V súvislosti so spustením druhého ročníka štipendijnej schémy určenej pre talentovaných absolventov slovenských stredných škôl, ktorú pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci investície 3 komponentu 10 Plánu obnovy a odolnosti, si Vás dovoľujeme bližšie oboznámiť so základnými podmienkami získania štipendia s dôrazom na skupinu uchádzačov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zámerom štipendijnej schémy je podporiť a motivovať najtalentovanejších slovenských maturantov, aby po ukončení stredoškolského štúdia ostali študovať na slovenskej vysokej škole. Žiadosť o štipendium si môže podať každý žiak strednej školy, ktorý sa hlási na slovenskú vysokú školu v dennej forme štúdia a ktorý svoje stredoškolské vzdelanie ukončí výlučne v roku 2023 na niektorej strednej škole so sídlom v Slovenskej republike.

Úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3 000 € za jeden akademický rok. Štipendium vo výške 300 eur mu bude vyplácané na mesačnej báze počas desiatich mesiacov v roku. Nárok na štipendium bude mať úspešný uchádzač počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Spolu teda získa až 9 000 €. V roku 2023 je k dispozícii 1000 štipendií pre najtalentovanejších študentov a 550 štipendií pre talentovaných uchádzačov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >