Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Naša obec

Zamestnanci obecného úradu:

Ekonómka,matrikárka: Mgr. Gabriela Matušková

056/69 83380

Administratívna pracovníčka: Mgr. Michaela Podhorová

056/69 83380

Kronikárka: Mgr. Miriam Roguľová

Stavebný úrad pre obec Jovsa je zriadený v obci Vinné.

Odborný pracovník stavebného úradu: Miroslav Volovar

056/6871042

MINULOSŤ

Obec Jovsa leží pod južnými výbežkami Vihorlatu,  nachádza v okrese Michalovce, v Košickom kraji, 18 km od Michaloviec. Je súčasťou Východoslovenskej   nížiny   a   leží  v  exponovanom  území  Zemplínskej  šíravy  a  pohoria   Vihorlat v nadmorskej výške okolo 140 m. 

Pôvodna obec sa nenachádzala na tom mieste kde je teraz, ale na mieste, ktoré sa vola "Lazy". Dôkazom toho je aj zvon, ktorý sa nachádza na kostolnej veži tzv. "umieračik". tento zvon našli občania obce na spomínaných Lazoch. Čo sa stalo s pôvodnou obcou? Jedna z verzií hovorí, že občania obce odišli na jarmok do Úbreža. V tom čase vznikol v obci veľký požiar a keďže domčeky boli drevené a pokryté slamou, celá obec ľahla popolom. Potom občania začali s výstavbou novej obce na terajšom mieste.  

Obec obklopujú rozsiahle lesy, ktoré až do 20. storočia vlastnili Sztárayovci. Predpokladá sa, že dedinu Jovsa založil šoltýs s usadlíkmi okolo roku 1400. Prvý doklad o dedine je z roku 1418 pod názvom Józa. Jej zemepánmi boli šľachtici z Michaloviec, pričom bola majetkovou súčasťou panstva Jasenov. V roku 1599 bolo v Jovse 41 podanských domov a dva, tri domy šoltysovcov. Neskôr obyvateľov prudko ubúdalo. V roku 1715 tam hospodárili len 4 poddanské domácnosti, v roku 1720 už 10 domácnosti. Súčasťou dediny bol aj mlyn. V roku 1828 bolo v obci 92 domov a 481 obyvateľov. V jej chotári sa nachádzali aj vinice.  V  polovici 18 storočia bola Jovsa gréckokatolíckou farnosťou. Kostol Panny Márie pochádza z roku 1837 a bol postavený v neskoro klasicistickom štýle. Kazateľnica je z čias výstavby kostola a na parapete nesie vyobrazenie Krista, ktorý káže. 

V minulosti bola Jovsa známa ako kúpeľné sídlo s viacerými minerálnymi prameňmi. Kúpele navštevovali len bohatí ľudia až z Prešporku. Počas 2 svetovej vojny boli kúpele vypálené. 

V 60-tých rokoch nachádzali naši obyvatelia  množstvo pracovných príležitosti na Štátnom majetku (ŠM)Jovsa, ktorý zabezpečoval rastlinnú a živočíšnu výrobu. Druhou významnou organizáciou v našej obci boli Vojenské lesy a majetky Kamenica nad Cirochou, Lesná správa Jovsa, ktoré na rozdiel od ŠM existujú dodnes. V tomto období už existovala v našej obci aj základná škola a materská škola, kde aj napriek postupnému poklesu počtu žiakov sa prevádzky v týchto zariadeniach zachovali až dodnes. Starý obecný úrad, vtedy  Miestny národný výbor v Jovse existoval v starých priestoroch ešte na sklonku 80-tých rokov a začiatkom 90-tých rokov sa obecný úrad presťahoval do novopostavebnej, viacúčelovej budovy.  V bilancovanom období (od 60-tých rokov) si obyvatelia našej obce doteraz zvolili  za starostov  týchto občanov:               

  • Tomáš Kališ
  • Michal Hudák (ako jediný starosta, resp. predseda MNV nebol obyvateľom  našej obce)
  • Ladislav Bural
  • Ing. Michal Mandula
  • Rudolf Šafin
  • Michal Homrok

Viac informácii  a teda podrobnejšie informácie o histórii našej obce si môžete prečítať v "Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jovsa (PHSR JOVSA), ktorý je umiestnený v položke "Dokumenty" bod 3.1 (Upozornenie: Tento súbor sa dlhšie naťahuje na internetovú stránku, lebo je obsiahly).

SÚČASNOSŤ

Obec JOVSA má k dispozícii moderný a priestranný obecný úrad, ktorého súčasťou je aj Kultúrny dom. Vzhľadom k tomu, že je v ňom aj kuchyňa zariadená komplexným kuchynským zariadením, obec je schopná poskytovať občanom aj také služby, ako sú napr. smútočné pohostenia, rôzne oslavy a jubilea.

V obci je Matričný úrad, Pošta, tri predajne potravín, Pohostinstvo PIZZA KASINO, Bár, Základná škola s ročníkmi 1-9, Materská škola, Lesná správa, Drevovýroba,  známa Tlačiareň rôznych druhov tlačív a materiálov, Grecko katolický kostol 1837, Dom smútku, Čistička odpadových vôd a samozrejme v obci pôsobí aj niekoľko súkromných podnikateľov, ktorí poskytujú rôzny služby, či už v kovo výrobe, drevo výrobe a pod.

Obec sa svojou polohou nachádza na križovatke ciest z ktorej možno namieriť na rôzne turistické miesta. V našej obci sa končí územie známej rekreačnej oblasti Zemplínska Šírava a na jej najvýchodnejšej časti v našej obci sa nachádza aj chránená krajinná oblasť.

Smerom na sever vedie cez našu obec trasa na známe vyhľadávané turistické miesto Morské oko. Na tejto trase za obcou Jovsa a medzi susednou obcou Poruba pod Vihorlatom sa nachádza najväčšie miesto výskytu bledule jarnej v SR. Aj táto oblasť ma charakter chránenej krajinnej oblasti.

V našej obci sa na chránenom území nachádza aj termálny prameň, ktorý vyviera z hĺbky okolo 400 metrov a ktorého voda ma určite nespochybniteľné liečivé účinky. (Viď. stránku: Život v prírode)

Z našej obce sú najlepšie turistické podmienky pre výstup na vrch VIHORLAT (1.075 m), ktorý ročne zdolávajú desiatky turistov. Asfaltová cesta cca. 8 km, umožní bezproblémový prístup turistov až pod vrchol Vihorlatu, odkiaľ už nasleduje namáhavý výstup na vrchol Vihorlatu.

V roku 2004 bola v obci uskutočnená výstavba verejnej kanalizácie a ČOV z prostriedkov "EÚ"

V pláne je výstavba verejného vodovodu.