sonna
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Udalosti zo života obce Jovsa - 2014

FEBRUÁR 2014

Práce na projekte "Ako nás nepoznáte" naberajú ten správny šmrnc - kroje sa chystajú, choreografia je už na papieri (s možnosťou menších zmien), prezentácia starých fotiek vo vývoji, pekne sa rozbehla zbierka dávnej ľudovej tvorby - starých výšiviek, fotiek, kolovrátka, bigľajzu, korytka, opálky, badničky atď...ľudia sa zaktivovali - čo nás teší...no a deti a mládež sú zase usilovní v nácvikoch ľudových piesní, tancov, či fígľov. Keby ste mali staré zaujímavé fotky zo života Jovsy v minulosti, radi rozšírime prezentáciu.
Vystúpenie bude  2. marca 2014 o 16:00 v KD OcÚ Jovsa.
Na fotografii dole,... tí. ktorí sa na projekte podieľajú.
Klikni na foto.

.

►► VALENTÍNSKY PLES 2014... ak máte záujmem, prihláste sa.

.

V týchto dňoch  OBEC JOVSA  ako verejný  obstarávateľ  úspešne  ukončila  výberové  konanie
na dodavateľa prác  na dielo "VODOVOD JOVSA"
     Zo 14 uchádzačov, ktorí splnili podmienky uchádzať sa o tieto práce nakoniec v tejto súťaži
uspela firma "Združenie Montrúr - Aquamont Košice, ktorá ponúkla obci najvyhodnejšie cenové
podmienky.
     V najbližších dňoch podpíše starosta obce Jovsa so zástupcom firmy Montrúr "Zmluvu o dielo" 
Následne obec vypracuje žiadosť o poskytnutie dotácie na túto stavbu, ktorú je potrebné doručiť
príslušnému ministerstvu do 31.10.2014. O poskytbutí  finančných prostriedkov  sa rozhoduje  až

po tomto termíne.

► 28.2.2014 - Posol jari už zaklopal na dvere...   (klikni na foto)

.
Turisti, ktorých príroda je celoživotným koníčkom, prichádzajú do našej obce
z celej SR, aby na svojich fotografiách zachytili tie výnimočné okamihy vzácnej
bledule jarnej. Na záberoch turisti zo Zvolena.
( viac foto na stránke FOTOGALÉRIA - Naša príroroda)


DECEMBER 2014
NOVEMBER 2014
OKTÓBER 2014
SEPTEMBER 2014
AUGUST 2014
JÚL 2014
JÚN 2014
MÁJ 2014
APRÍL 2014
MAREC 2014
FEBRUÁR 2014
JANUÁR 2014