sonna
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Udalosti zo života obce Jovsa - 2013

DECEMBER 2013

1.12.2013 NEDEĽA - ZVONČEKY vystúpili na prehliadke mládežníckych zborov
     Košickej eparchie, ktoré sa konalo v Michalovciach.

.

3.12.2013  ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ...
     ...  Zápisnica z rokovania OZ je vyvesená  na webovwej stránke obce v kolonke
          "DOKUMENTY" Zápisnice z OZ 2013
.

►10.12.2013 - OZNÁMENIE RÚVZ O ORGANIZOVANÍ VEREJNÝCH HROMADNÝCH PODUJATI
    - celý obsah listu najdete
na stránke "DOKUMENTY "
                                                 podstránka "Rôzne informačné dokumenty"

.

► 12.12.2013 Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce
      Oznámenie o ZMENE spôsobu odberu vzoriek na BSE/TSE u uhynutého HD, ovciach a kozách.
     (Celé znenie nájdete v liste na stránke DOKUMENTY "Rôzne informačné dokumenty")  

.

► HARMONOGRAM ZBERU TKO A SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU OBCE JOVSA
    na rok 2014 nájdete na stránke DOKUMENTY  " Rôzne informáčne dokumenty"

.

17.12.2013 o 16.00 hod. OcÚ JOVSA
     OTVÁRANIE PONÚK VÝBEROVÉ KONANIE NA DODÁVATEĽA PRÁC,...
                                 NA STAVBU:  " VODOVOD JOVSA"


Na záberoch - výberová komisia a zastupcovia firiem, ktoré predložili svoje ponúky.

.

► 22.12.2013 - VIANOČNÉ VYSTÚPENIE ZVONČEKOV
    Štvrtá adventná nedeľa sa niesla v znamení vystúpenia zboru ZVONČEKY v našom
    Gréckokatolíckom chráme.

.

25.12.2013 - BETLEHEMCI ....
Aj počas  tohtoročných Vianočných  sviatkov sa v obci udržala tradícia "Betlehemcov",
ktorí rozveseľovali ľudí. Partia mladých chlapcov nacvičila program s ktorým navštívili
domácnosti, kde vinšovali a spievali.

.

DECEMBER 2013...

1. / Frederik SALOŇ heart

Ďalšie udalosti

DECEMBER 2013
NOVEMBER 2013
OKTÓBER 2013
SEPTEMBER 2013
AUGUST 2013
JÚL 2013
JÚN 2013
MÁJ 2013
APRÍL 2013
MAREC 2013
FEBRUÁR 2013
JANUÁR 2013