sonna
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Udalosti zo života obce Jovsa - 2013

NOVEMBER 2013

1. NOVEMBER - PAMIATKA  ZOSNULÝCH.....

Na  našom miestnom cintoríne  si dnes ľudia uctili pamiatku našich zosnulých.
   Kňaz Mgr. Michal Šandor celebroval Bohoslužbu, Parastas a na záver urobil aj
   posviacku nových hrobov.        (klikni na foto)                                                                                    

 
                                                                                      

► 9.11.2013 presne o 7.00 hodine sa otvorila volebná miestnosť pre voľby do VÚC.
    Voliči mohli svoj hlas odovzdať vybraným kandidátom do 22.00 hod.

23.11.2013 - Druhé kolo volieb na funkciu -  Predsedu (Župana) VÚC Košického kraja.

  .

►NOVEMBER 2013

1. Petra (Peťka) Stariatová heart

.

26.11.2013 napadol prvý sneh.
Prudké ochladenie prinieslo so sebou aj prvý sneh, ktorý sa už tradične usadil
na tom najvyššom mieste, teda na vrchole pohoria VIHORLAT ....

.

P O Z V Á  N  K  A
Detský a mládežnícky zbor  "ZVONČEKY"  pod  vedením  Ľubice Čornejovej  a  Dušana  Pulka
Vás srdečne pozývajú  na 4. ročník  "Prehliadky  mládežníckych  zborov  Košickej eparchie",
ktorá  sa  uskutoční  v bývalom  "Mestskom  kultúrnom  stredisku" ,  v súčasnosti  v  budove
"Podnikovohospodárskej  fakulty  Ekonomickej  univerzity"  na  ul.  Masarykovej 9   a  to  dňa
1. 12.2013, t.j.  v nedeľu so začiatkom o 14.30 hodine.  Podujatie sa uskutoční pod patronátom
vladyku Milana Chautura.
            Náš detský a mládežnícky zbor ZVONČEKY prijal účasť na tomto  podujatí, aby piesňou
oslávili a reprezentovali našu farnosť. príďte ich povzbudiť a zároveň sa obohatiť duchovným
zážitkom.

.
►V novembri 2013 nás navždy opustili ...

1./ Antonín PAKANDL,  83 rokov

Ďalšie udalosti

DECEMBER 2013
NOVEMBER 2013
OKTÓBER 2013
SEPTEMBER 2013
AUGUST 2013
JÚL 2013
JÚN 2013
MÁJ 2013
APRÍL 2013
MAREC 2013
FEBRUÁR 2013
JANUÁR 2013