sonna
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Udalosti zo života obce Jovsa - 2013

OKTÓBER 2013

1.10.2013 -  Zemplínska Šírava v okolí obce JOVSA  na prelome mesiacov
     september - október 2013,  výrazne  znížila hladinu svojej vodnej plochy.
    
(viď foto, klikni)

.
.

Futbalová súťaž "A" mužstva a dorastencov pokračuje aj v mesiaci október 2013


Nedeľa   6.10.2013 JOVSA  -  VEĽKÉ REVIŠTIA "B"  6 : 1
♦ Nedeľa 13.10.2013   HORŇA - JOVSA  1 : 3
Nedeľa 20.10.2013   JOVSA - ÚBREŽ   2 : 1
.

.

V októbri 2013 nás navždy opustili.....

1. Anna ŠAFINOVÁ, 89 rokov
2. Anna CHÝRIKOVÁ, 94 rokov
3. Milan ŠEPTÁK, 59 rokov

.
.

O K T Ó B E R  -  MESIAC ÚCTY K STARŠÍM ...

Už tradične si v mesiaci október pripomíname a uctievame v  našej obci starších
    občanov,  teda  dôchodcov.  Obecné  zastupiteľstvo  na  svojom  septembrovom
    zasadnutí schválilo pre dôchodcov,  ktorí už dovršili  vek 62 rokov (a viac),  jednorázový
    finančný príspevok vo výške 5,- € na osobu, ktorí môžu dôchodcovia využiť na nákup
    potravín resp. iných potrieb v niektorej z obecných predajní. Celkové sa príspevok
    poskytol 150 dôchodcom.


.
.

► POSLANCI NR SR SCHVÁLILI .....
    Od januára 2014 už bude čipovanie psov, mačiek a fretiek, s ktorými majitelia necestujú mimo
    Slovenska alebo nie sú určené na predaj, dobrovoľné. Tieto zvieratá, ktoré ľudia chovajú doma,
    tak už nebudú musieť povinne čipovať.
    S výnimkou tých zvierat, ktoré sú určené na predaj, prípadne cestujú mimo územia Slovenska.
    


.
.

26.10.2013 SOBÁŠ  ♦  DNES DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI .....

 heart Rastislav ŠAFIN (Jovsa) a  Bc. Daniela ĎURANOVÁ (Michalovce)heart

.
.


► POZORUHODNÝ VÝKON NAŠICH MLADÝCH ŠPORTOVCOV ...
    ... ktorí využili posledné teplé októbrové dni na turistiku. Pohorie VIHORLAT (1076 m), ktoré je náročné
    zdolať aj  pre peších turistov, dokázali títo mladí 
športovci  zdolať  aj  so svojimi horskými bicyklami.
    Záber je z najvyššieho bodu, kde sa nachádza vrcholová veža.

.

29.10.2013 do  9.00 hod. - posledný termín podať žiadosť do súťaže na akciu:
                                                 VODOVOD JOVSA.
► O súťažné podklady požiadalo 24 stavebných  firiem z celej SR
Do súťaže sa prihlásilo  celkom 14 uchádzačov.
► 29.10.2013 o 10.00 hod. - Otváranie obálok a kontrola predložených dokladov.
►Vyhodnotenie ponúk uchádzačov bude na ďalšom stretnutí výberovej komísie.

.

► OKTÓBER 2013

1. Sabína (Sabínka) ŠEPTÁKOVÁ

 

 

Ďalšie udalosti

DECEMBER 2013
NOVEMBER 2013
OKTÓBER 2013
SEPTEMBER 2013
AUGUST 2013
JÚL 2013
JÚN 2013
MÁJ 2013
APRÍL 2013
MAREC 2013
FEBRUÁR 2013
JANUÁR 2013