sonna
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Udalosti zo života obce Jovsa - 2013

SEPTEMBER 2013

YAZAKI , Užhorodská 6080/35A MICHALOVCE

... hľadá zamestancov do pracovného pomeru na pozíciu:
    OPERÁTOR  VO  VÝROBE (výroba káblových zväzkov do MV)
Požiadávky:

♦ stredoškolské vzdelanie (SŠ, SOU)
♦ ochota pracovať vo viaczmennej prevádzke
V prípade záujmu kontakt: 056 - 6417 617, 056 - 6417 537
alebo e-mail:   anna.ondejkova@yazaki-europe.com
.


NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK  2013/2014  -  O T V O R E N I E
2.9.2013 sa začal  na  našej základnej deväťročnej škole nový školský rok.
K žiakom a pedagógom sa prihovorila riaditeľka ZŠ a starosta obce Jovsa.
V novom školskom roku je zapísaných celkom 103 žiakov a okrem žiakov
z našej obce tu dochádzajú aj žiaci zo spádových obci .....  Hnojné, Kusín
a Poruba pod Vihorlatom.
( Foto dole... zábery z otvorenia)


Nový školský rok sa zahájil aj v materskej škole, kde pre školský rok 2013/2014
je zapísných celkom 17 detí.

.

► Navždy nás opustili...

1./ Ján ČUCHRAN, 69 rokov

.

► POVINNÉ ČIPOVANIE PSOV .... NA SLOVENSKU

♦ Do konca septembra 2013 musia byť, podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti,
všetky psy, mačky a fretky držané na území Slovenska povinne označené čipom. Majiteľovi inak
hrozí pokuta do výšky 370 eur.
♦ Čipovanie vám môže pomôcť nájsť strateného psíka. Pri nájdení inou osobou je jednoduchšia
identifikácia majiteľa a zvieratko sa vo veľmi krátkom čase vráti naspäť domov. Platí to aj pre prípad,
že psík je už v útulku.

.

ŠPORT V SEPTEMBRI - FUTBAL

8. 9. 2013    STRETAVA    -   JOVSA   0 : 4                 Dorastenci:  KLOKOČOV - JOVSA  3 : 5
15.9.2013    JASTRABIE   -   JOVSA   2 : 4                Dorastenci: JOVSA - LESNÉ   10 : 1
22.9.2013    JOVSA - RUSKÝ HRABOVEC  2 : 0        Dorastenci:  KUSÍN - JOVSA   1 : 4
29.9.2013     NIŽNÁ RYBNICA - JOVSA   1 : 3            Dorastenci:  JOVSA - PUSTÉ ČEMERNÉ
3 : 0


.


► 11.9.2013 - OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
Ďalšie zasadnutie OZ  o 18.00 hod. na OcÚ
Zápisnica vyvesená na stránke: Dokumenty

.

► SEPTEMBER 2013

1./ Denis Viňanský
heart
2./ Nina Rybnická   heart

.

21.9.2013 SOBOTA - OČKOVANIE A ČIPOVANIE PSOV
     - KDE? Na parkovisku obecného úradu o 10.00 hod.
     - Poplatok:   za očkovanie   5,- €
                            za čipovanie: 10,- €

.

► UPOZORNENIE PRE  - N E P L A T I Č O V   ZA   MIESTNU  KANALIZÁCIU.
    VVS  spoločnosť závod  Michalovce  pristúpi  dňa  27.09.2013 k realizácii opatrení
    u tých osôb,  ktorí sú napojení na miestnu kanalizáciu avšak neplnia si  zákonnú
    povinnosť úhradzať poplatky za jej užívanie.
    VVS vyzýva týchto občanov, aby najneskoršie do piatka 27.09.2013 tieto záležitosti
    vyspioriadali  na VVS  závod Michalovce a to tak,  že nedoplatok  vyplatia, alebo sa
    dohodnú
   na splátkovom kalendári.
    V opačnom prípade VVS užívateľov - neplatičov miestnej kanalizácie odpojí.

.

► ZOSNULÝM ÚCTU A DÓSTOJNOSŤ
     27.9.2013 na miestnom cintoríne v Jovse poskytuje súkromný podnikateľ svoje
     služby: 
dosekavanie údajov, priezvisko, dátum narodenia
                   
♦ obnova písma, zlatenie, farbenie
                    ♦ prečistenie pomníkov, príklopov a obrúb, fotografii, svietnikov, váz
.

► 28.09.2013 -  SOBOTA - AKCIA FARSKÉHO ÚRADU JOVSA -  VÝSTUP NA VIHORLAT
    Zahájenie  o 8.00 hod.  v chráme Presvätej  Bohorodičky - svätou liturgiou.  

    

Ďalšie udalosti

DECEMBER 2013
NOVEMBER 2013
OKTÓBER 2013
SEPTEMBER 2013
AUGUST 2013
JÚL 2013
JÚN 2013
MÁJ 2013
APRÍL 2013
MAREC 2013
FEBRUÁR 2013
JANUÁR 2013