sonna
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Udalosti zo života obce Jovsa - 2013

JÚN 2013

3. 6. 2013 ŠPORT - FUTBAL - 20. kolo III. A trieda
     PODHOROĎ - JOVSA    3 : 1

·

VÝCHODOSLOVENSKÁ  VODÁRENSKÁ  SPOLOČNOSŤ  a.s., Komenského 50, 042 48 KOŠICE

                                          vyhlasuje od  29.5.2013  do  29.6.2013

                                             G E N E R Á L N Y     P A R D Ó N

                   na neoprávnené odvádzanie odpádových vôd do verejnej kanalizácie

Čo je  neoprávnené odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie?

JE TO ODVÁDZANIE ODPADOVÝCH VôD DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE - § 25, ods. 3 zákona
číslo 442/2002 Z.z. BEZ UZATVORENEJ ZMLUVY

Každému zákaznikovi, ktorý v tomto období navštivi ktorékoľvek zákaznícke centrum VVS a.s.
a oznámi, že je pripojený na verejnú kanalizáciu a zároveň požiada o uzatvorenie zmluvy,
                                                   VVS NEBUDE FAKTUROVAŤ:

♦ Poplatok za zistenie neoprávneného odvádzania odpadových vôd vo výške 39,90 Eur.
♦ Pokutu vo výške množstva odvedenej odpadovej vody za čas neoprávneného pripojenia
   stanovenú výpočtom: 3 osoby x 3 roky x 55 m3/rok/osoba x 1,0754 €/m3 = 532,32 €

► Bližšie informácie na: www.vodárne.eu

.

16.6.2013 - ŠPORT - FUTBAL:
    KUSIN - JOVSA  3 : 0
.

17.6.2013  - TRAGICKÁ UDALOSŤ
    Okolo poludnia bolo  najdené v miestnom potoku v našej obci  nehybné telo muža.
    Obeťou sa stal Jaroslav Ladič, (51 rokov) ktorý tragický zahynul po strmom páde do
    miestneho potoka. Býval v našej obci, pochovaný bude v rodnej obci Lúčky.  

.

► 18.6.2013 - REKONŠTRUKCIA OBECNÝCH CIEST
     Z rozpočtu obce bola dnes vykonaná  rekonštrukcia obecných ciest.

     Práce vykonala firma EUROVIA Michalovce. Rekonštruované boli cesty
     pri miestnom cintoríne a vybrané úseky v obci. (klikni na foto)
 

.

19.6.2013 - ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
     Zápisnica zo zasadnutia OZ  je vyvesená na stránke DOKUMENTY

.

22.6.2013 - " AKO NÁS NEPOZNÁTE" ....
     ...  tento novovzniknutý  mládežnícky  projekt  začal  so svojimi aktivitami.
     Tieto aktivity sa rozbiehajú v kultúrnom  dome obecného  úradu,  kde  sa
     uskutočnilo aj predstavovanie krojov nášho regiónu. V  kroji na fotografii
     je spolu s mládežníkmi členka  folklórneho súboru SVOJINA a obyvateľka
     našej obce p. Anna Rybnická.

.

JÚN 2013 - DOKONČENÁ REKONŠTRUKCIA KOSTOLNEJ VEŽE
     
NA GRÉCKOKATOLÍCKOM CHRÁME V JOVSE
      V priebehu mesiaca Jún 2013 bola  v obci  dokončená  rekonštrukcia
      kostolnej  veže  a  prednej  časti  gréckokatolíckeho  chrámu.   Tieto
      práce zebazpečoval Farský úrad Jovsa zo sponzorských príspevkov.

.

29.6.2013  ORGANIZUJE PIZZA KASINO

Ďalšie udalosti

DECEMBER 2013
NOVEMBER 2013
OKTÓBER 2013
SEPTEMBER 2013
AUGUST 2013
JÚL 2013
JÚN 2013
MÁJ 2013
APRÍL 2013
MAREC 2013
FEBRUÁR 2013
JANUÁR 2013