sonna
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Udalosti zo života obce Jovsa - 2013

MÁJ 2013

1. Máj 2013 -  XXIX ročník podvihorlatského maratónu,
      ktorý prechádzal aj  našou obcou.  Predchádzali  mu 
      pretekári na kolieskových korčuliach.
      O občerstvenie pretekárov sa postarali žiaci  ZŠ  (klikni na obrázok)


.

1.5.2013   (streda) ŠPORT - FUTBAL  -  Dohrávka prvého jarného kola:
                                                 JOVSA  -  HORŇA   3 : 0

5.5.2013 ŠPORT -  FUTBAL: Náš klub hral opäť na domacej pôde,  s výsledkom:
                                          JOVSA - NIŽNÁ RYBNICA  5 : 2

    ♦ dnes sa o ďalšie body do tabuľky zaslúžili títo chlapci (viď. a klikni na foto)

6.5.2013 OPRAVA KOSTOLNEJ VEŽE V NAŠOM GRÉCKOKATOLÍCKOM CHRÁME
    Už druhý deň pokračujú náročné práce na oprave kostolnej veže v našom Gréckokatolíckom
    chráme, ktorú  zabezpečuje  správca  našej  farnosti  a  duchovný  otec  Mgr. Michal Šandor,
    prestredníctvom odbornej firmy aj za dobrovoľnej pomoci občanov našej obce. Na záberoch
    je výstavba lešenia.

.

8. 5. 2013 - Detská skupina   "JOVSAČIK" -  v deň štátneho sviatku a  pracovného pokoja,
    zorganizovala  brigádu na svojom ihrisku, kde zabezpečili údržbu existujúceho  ihriska, ktoré
    bolo poškodené a nemohlo plnohodnotne slúžiť, deťom, resp.  mamičkám a ich ratolestiam.
    Všetky   finančné   náklady   na údržbu  a opravu tohto detského ihriska uhradil obecný  úrad
    v Jovse,   ktorý  cestou  pracovníkov ocú  zamestnaných  v  obci  na  menšie  obecné  služby
    zabezpečuje  na tomto ihrisku aj pravidelné kosenie a čistenie ihriska.
    A ešte jedná prosba k návštevníkom detského ihriska:  
    ... prosíme staršiu mládež, aby už nevyužívali šmýkačku a hodačku, nakoľko tá  neunesie
    ich záťaž a je určená hlavne pre mladšie deti.     Ď a k u j e m e  

.

►► O Z N Á M E N I E
     ♦ OBECNÝ ÚRAD v JOVSE organizuje pre deti pri príležitosti ich sviatku MDD
        poznávací autobusový zájazd do Vysokých Tatier.
     ♦ Náklady na zájazd pre deti uhradí obecný úrad
     ♦ Poplatok pre rodičov sa určí, akonáhle bude známy záujem rodičov  
     ♦ Nahlásiť sa (záväzne) môžete od 13.5.2013 do 17.5.2013 na OcÚ v Jovse

.

12.5.2013 - ŠPORT - FUTBAL (17.00)
     JOVSA - STRETAVA  7 : 1

.

U P O Z O R N E N I E - PRERUŠENIE DISTRIBUCIE ELEKTRINY
    V zmysle ustanovenia § 31, ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. VSD oznamuje, že 
    20. mája 2013 od 7.00 h  do  16.00 hod. bude v celej obci prerušená  distriúcia elektriny
    z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

.

19.5.2013 - ŠPORT - FUTBAL
     LEKÁROVCE - JOVSA   0 : 2

.

► 20.5.2013 - ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
   
  Zápisnica zo zasadnutia je zverejnená na stránke DOKUMENTY

.

                                  P O Z V Á N K A
    ZÁKLADNÁ ŠKOLA V JOVSE vás pozýva na slávnostnú akadémiu s názvom
                         "AKO DÚHA ZACHRÁNILA MOTÝĽA"
                                   z príležitosti Dňa matiek
          Kedy?  24.5.2013   o  15.45 hod.  v Základnej škole J O V S A

                                  Tešíme sa na Vašu účasť

.

► Nový projekt pre detí a mládež, pod názvom :  " AKO NÁS NEPOZNÁTE "
    Bližšie informácie si prečítajte na stránke - JOVSAČIK

.

26.5.2013 ŠPORT - FUTBAL:
     JOVSA - JASTRABIE  6 : 3

.

VYHLÁSENIE ZBIERKY POUŽITÉHO OBLEČENIA
     Pozrite si oznam na stránke "OZNAMY OcÚ - INFORMÁCIE..."


  


   

Ďalšie udalosti

DECEMBER 2013
NOVEMBER 2013
OKTÓBER 2013
SEPTEMBER 2013
AUGUST 2013
JÚL 2013
JÚN 2013
MÁJ 2013
APRÍL 2013
MAREC 2013
FEBRUÁR 2013
JANUÁR 2013