sonna
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Udalosti zo života obce Jovsa - 2013

FEBRUÁR 2013

 • 2.2.2013
  Mesiac "Február"  otvoril v našej obci  PLES na ktorom sa zabávali rôzne vekové skupiny, slobodní, či manželské  páry. Aj keď vonku  bolo nepriaznivé upršané počasie, tanečným a zabávajúcim sa párom to neubralo na dobrej nálade.
 • OZNAM:   
  Gréckokatolícka farnosť Jovsa a Združenie kresťanskej mládeže vás pozývajú na
                                                               FAŠIANGOVÝ PLES
  v karnevalových maskách, dňa 9.2.2013 v kultúrnom dome v Jovse o 15.00 hodine.
  Vstupné 1 €, vstupenka postupuje do zlosovania v tombole. Pozvaní sú malí aj veľkí.
  V programe vystúpi zbor "Zvončeky" a deti Základnej školy.
 • Riaditeľka ZŠ v Jovse z dôvodu pandémie chrípky, prerušuje výchovno vzdelávací  proces. Vyhlasujú sa chrípkové prázdniny od 5.2.2013 do 8.2.2013. Nástup do školy bude 11.2.2013. Toto opatrenie sa netýka prevádzky v MŠ. 
 • 7.2.2013 Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva o 18.00 hod.

        ► FEBRUÁR 2013 ...

 • Nikolas DOBOŠ
 • Joshua CROFT  (matka Andrea Chýriková - Croft)

  • .
 • UZAVRETIE MANŽELSTVA ...

  9.2.2013 na spoločnú cestu životom vykročili ženích Stanislav T r e m b u ľ á k, bytom Jovsa a  nevesta
  Katarína B i r o š o v á,  bytom Košice

  .
 • MATERSKÁ  ŠKOLA  JOVSA - PRIJÍMANIE DETI DO MATERSKEJ ŠKOLY
      Riaditeľstvo MŠ JOVSA oznamuje rodičom, že:

      od 15. februára 2013   do  15 marca 2013

  prijíma prihlášky detí do tunajšej materskej školy (§3, odst. 2 vyhlášky 306/2008 Z.z. o MŠ)
  Prijímanie deti od dvoch do šiestich rokov.
  Prednostné prijímanie deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  a deti s dostatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

  K žiadosti je potrebné predložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
  od všeobecného lekára dieťaťa. U dieťaťa so špeciálnym výchovno -
  vzdelávacími potrebami, je potrebné predložiť aj vyjadrenie príslušného 
  zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť denne 
  u prítomnej pedagogickej pracovníčky v MŠ Jovsa.

                                                                Jana Č I Č A T K O V Á  
                                                                                                                       riaditeľka MŠ
 • 26.2.2013 Zasadnutie obecného zastupiteľstva o 18.00 hod.

Ďalšie udalosti

DECEMBER 2013
NOVEMBER 2013
OKTÓBER 2013
SEPTEMBER 2013
AUGUST 2013
JÚL 2013
JÚN 2013
MÁJ 2013
APRÍL 2013
MAREC 2013
FEBRUÁR 2013
JANUÁR 2013