sonna
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Udalosti zo života obce Jovsa - 2013

JANUÁR 2013

 • Obecný úrad poskytol príspevok pre mládež z našej obce  na čiastočnú úhradu vstupného pre využitie zimného štadióna v Michalovciach.
 • Obecný úrad poskytol od 2.1.2013 športovým priaznivcom z našej obce priestory kultúrneho domu na tréning a prípravu stolnotenisového turnaja o "Pohár starostu obce", ktorý sa uskutoční v sobotu 12.1.2013.
 • Ples priateľov športu

 • 9.1.2013 venoval náš rodák, Prof. ThDr. Ján Šafin, PhD (Pravoslávny kňaz) obci Jovsa knihu pod názvom: "Spor o dedičstvo. Cyrilometodská misia medzi Východom a Západom",  ktorú po napísaní vydal  na sklonku roka 2012.

 • 12.1.2013 - STOLNO - TENISOVÝ  TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE -  IX. ročník

  1. miesto: Rudolf Stariat
  2. miesto: Ľuboš Čuchrán
  3. miesto: Miroslav Rakoci

 • ÚMRTIE - Rozlúčka

  • Anna Hreňková, rod. Antoniová, 84 rokov

 • 16.1.2013 podal starosta  obce  žiadosť o registráciu verejného obstarávateľa osoby podľa § 7 DO IS ÚVO  (Úrad pre verejné obstarávanie), na základe čoho bol na portáli ÚVO vytvorený účet . Znamená to zahájenie "Výberového konania" na dodávateľa stavby - Vodovod Jovsa.

Ďalšie udalosti

DECEMBER 2013
NOVEMBER 2013
OKTÓBER 2013
SEPTEMBER 2013
AUGUST 2013
JÚL 2013
JÚN 2013
MÁJ 2013
APRÍL 2013
MAREC 2013
FEBRUÁR 2013
JANUÁR 2013