sonna
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Oznamy OcÚ - Informácie

Územný plán obce Jovsa

Po schválení v obecnom zastupiteľstve začala naša obec v mesiaci máj 2008 s prípravou územného plánu obce, ktorý je dôležitým materiálom pri plánovaní ďalšieho rozvoja našej obce. Na tento účel nám bola poskytnutá aj štátna dotácia z "Programu obnovy deniny na rok 2008" vo výške 120.000,- Sk. Návrh tohto územného plánu obce bude následne a priebežne k dispozícii všetkým obyvateľom našej obce na prípadné pripomienkovanie a teda aj zapracovanie vašich pripomienok do územného plánu.

Na  stránke "Dokumenty" nájdeš textovú i obrazovú časť Územného plánu obce Jovsa".

Ďalšie informácie

Pošta Jovsa- oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť
VÝZVA - MIESTNY CINTORÍN
HARMONOGRAM ZBERU DOMOVÉHO ODPADU - 2019
Občiansky preukaz
Doklady potrebné pri prijatí žiadosti o vydanie občianskeho preukazu Pri žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu je občan alebo
Cestovný pas
Žiadosť o vydanie cestovného pasu Kde požiadať o vydanie cestovného pasu? Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan v mieste trvalého.
Príspevok na pohreb
Všeobecné informáciePríspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého.
Trvalý pobyt
Trvalý pobyt je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho
Sobáš - civilný, cirkevný
CIVILNÝ SOBÁŠ Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z
Zmena mena a priezviska
Každý musí mať meno a priezvisko. Ich zmena je možná len stanoveným spôsobom. Meno Meno narodeného dieťaťa sa určuje dohodou.
Príspevok pri narodení dieťaťa
Všeobecné informáciePríspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných
Prídavok na dieťa
Všeobecné informáciePrídavok na dieťa (ďalej "prídavok") je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu.
Rodičovský príspevok
Všeobecné informácie Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.
Zasadnutia obecného zastupiteľsta
Územný plán obce Jovsa