sonna
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Udalosti 2019

November 2019

OZNÁMENIE

     Obecný úrad v Jovse podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje Vladimírovi Papcunovi, bytom Jovsa doručenie listovej zásielky. Oznámenie o uložení listovej zásielky si menovaný môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Jovse počas stránkových dní, listová zásielka je uložená na Slovenskej pošte Jovsa, Jovsa č. 27 a to do 18 dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

V Jovse 05.11.2019

                                                                                                   Mgr. Michaela Podhorová

                                                                                                        zamestnanec obce

Dátum vyvesenia: 05.11.2019

Dátum zvesenia: 23.11.2019

December 2019
November 2019
JÚN 2019
MÁJ 2019
APRÍL 2019
JANUÁR 2019