sonna
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Základná škola

Základná škola Jovsa - zriaďovateľ obec Jovsa

V obci Jovsa je od roku 1958 k dispozícii základná škola s ročníkmi 1–9. Priemerne sa tu vyučuje okolo 110 žiakov. Dochádzajú tu aj žiaci z okolitých obci a to z obce Kusín, Poruba pod Vihorlatom a Hnojné.  Súčasťou základnej školy je aj školská jedáleň.  Na tejto škole vyučuje ďalších 13 pedagogických pracovníkov. V súčastnosti má ZŠ  "Právnu subjektivitu"

Riaditeľka ZŠ: Mgr. PaeDr.  Katarína Kereštanová
                             mobil:        0917 492 964
1.  e-mail:        kerestanova.k@gmail.com
2.  e-mail:        skolajovsa@gmail.com

  web:               www.zsjovsa.edupage.org

Telefón: 056 / 69 83 280  -  riaditeľ ZŠ
                056 / 69 83 281  -  zástupca riaditeľa

Adresa: Základná skola Jovsa
               072 32 Jovsa 242

Keď je v škole naozaj veľmi veselo

28. máj 2009 
ZRIAĎOVATEĽ:  O B E C   J O V S A
AKCIA:  VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU:  R I A D I T E Ľ  ZÁKLADNEJ ŠKOLY
(viď. foto z výberového konania)                    

11 členná "Rada školy pri ZŠ Jovsa" za prítomnosti  inšpektorky Štátnej školskej inšpekcie  Mgr. Márie Muckovej, rozhodovali vo výberovom konaní medzi dvoma prihlásenými uchádzačmi na funkciu - riaditeľ ZŠ. 

Štatutár a starosta obce Michal Homrok na základe výsledkov z hlasovania vo výberovom konaní, vymenoval do funkcie: "Riaditeľ ZŠ Jovsa"  pani Mgr. Katarínu Kereštanovú. 

Takí sme boli v školskom roku 2009/2010


 OZNAM: Základná škola Jovsa už prevádzkuje svoju vlastnú webovú stránku na adrese www.zsjovsa.sk kde sa dozviete viac, podrobnejších informácii.

.

DEŇ UČITEĽOV 2013
    Komentár aj zábery z podujatia si pozrite na stránke UDALOSTI 2013, Mesiac Apríl 2013

►DEŇ UČITEĽOV 2014
    Komentár aj zábery z podujatia si pozrite na stránke UDALOSTI 2014, Mesiac Marec 2013  

.
.
VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU RIADITEĽA / RIADITEĽKY ZŠ JOVSA

POZNÁMKA K VÝBEROVÉMU KONANIU NA FUNKCIU RIADITEĽA / RIADITEĽKY ZŠ JOVSA
v bode:"doklad o bezúhonnosti" je možné doložiť aj "Výpis z registra trestov"
                    nie starší ako 3 mesiace.

.

21.5.2014 VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU RIADITEĽA ZŠ JOVSA (fotodokumentácia)


Svoju pracovnú pozíciu  obhájila a do funkcie riaditeľa ZŠ v Jovse bola zvolená
     na ďalšie 5 ročné obdobie p. PaedDr. Katarína Kereštanová.
(klikni na foto)