sonna
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Užitočné čísla

SOS 112   
POLÍCIA 112 alebo 158
POLÍCIA ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA 056   /   649  21  33
INFORMÁCIE  O  TELEFÓNNYCH ČÍSLACH 1181
PRESNÝ  ČAS 12 110
INFORMÁCIE O TELEFÓNNYCH ČÍSLACH - Zahraničie 12 149
OHLASOVŇA  PORÚCH (Telefóny) 12 129
 
VSE  (ELEKTRIKÁRI)      -    LINKA VSE:
VSE  PORUCHY              -  (24 hod. denne)
Webová stránka VSE:

 Adresa: 
 Kontaktné miesto zákazníka (KMZ)
 ul. Štefánikova 2
 071 01 M i c h a l o v c e
 
 Otváracie hodiny:
    Pondelok:   8.00    -    16.00
    Utorok:        8.00    -    16.00
    Streda:        8.00    -    17.00
    Štvrtok:        8.00    -    16.00
    Piatok:        8.00     -    15.00 
  
 
0850     /    123  333
0850     /    123  332
www.vse.sk  
SPP  (PLYNÁRI)  PORUCHOVÁ LINKA : 
SPP  (PLYNÁRI)  ZÁKAZNÍCKA  LINKA : 
Webová stránka SPP:          
0850    /   111    727
0850    /   111    363
www.spp.sk
HASIČI 112   alebo  150
ZÁCHRANNÁ  SLUŽBA 155  alebo  16155
 
ÚRAD  PRÁCE - SOCIÁLNYCH  VECÍ  A  RODINY 
                               M I C H A L O V C E 

 Otváracie hodiny:
    Pondelok   8.00    12.00     -     13.00    15.00
    Utorok        8.00    12.00     -     13.00    15.00
    Streda        8.00    12.00     -     13.00    15.00
    Štrvtok        Nestránkový deň
    Piatok         8.00    12.00
 056    /   2440 109 www.upsvarmi.sk
 
SOCIÁLNA  POISŤOVŇA pobočka MICHALOVCE
Nám. osloboditeľov 81,  071 01 Michalovce

Webová stránka:                                                                 

Otváracie hodiny:
     Pondelok:   8.00   -   18.00  
     Utorok:        8.00   -   14.00
     Streda:        8.00   -   18.00
     Štvrtok:       Nestránkový deň
     Piatok:         8.00   -   14.00


 056    /   688 00 01

  www.socpoist.sk
 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA a.s.
 Námestie slobody 17, pobočka MICHALOVCE
 056    /    687 03 11
 VLaM  LESNÁ  SPRÁVA  JOVSA  056    /    65 86  425
 FARSKÝ ÚRAD (Greckokatolícky) JOVSA  056    /    65 86  441
 POŠTA  JOVSA  056    /    65 86  420

 OBVODNÝ ÚRAD MICHALOVCE 
 Námestie slobody 1                               Sekretariát:

056     /    62  80  701
 DAŇOVÝ  ÚRAD MICHALOVCE, ul. Markušova 1  056    /    6419   111
 
 VÝCHODOSLOVENSKÁ  VODÁRENSKÁ  SPOLOČNOSŤ
 a.s. Závod Michalovce, P.O.Hviezdoslava 50

                                                                             Spojovateľňa:
                                                                 Zákaznické centrum:
 056    /    681  01  11
 056    /    681  04  30
 POTRAVINY  ILAS (EMKA)  JOVSA  056    /    65 86   432
 POTRAVINY  JEDNOTA  JOVSA ( ZUŠČÁKOVÁ)  056    /    65 86   562
 POTRAVINY  JEDNOTA  JOVSA  ( MAŤAŠOVÁ)  056    /     65 86   434