sonna
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Udalosti 2012

JANUÁR 2012

ÚMRTIE - Rozlúčka

 1. Mária Semková, rod. Záhorčáková, 93 rokov
 2. Pavol Friga, 83 rokov


VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHODZA TELOVÝCHOVNEJ JEDNOTY
     Dňa 21.1.2012 sa uskutočnila výročná členská schôdza TJ JOVSA,
     na ktorej sa vyhodnotila uplynulá futbalová sezóna. K voľbe nového
     výboru TJ nedošlo, preto bude potrebné zvolať ešte jedno rokovanie. 

22.1.2012 - prekvapilo výdatné sneženie

23.1.2012 Prvé zasadnutie "Okrskovej volebnej komisie"
     pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať 10.3.2012.
     O hlasy voličov sa bude uchádzať 26 politických strán.
     V okrskovej volebnej komisii  bude mať zastúpenie 15
     politických strán.  Predsedom okrskovej komisie bola
     zvolená p. Mgr. Gabriela Matušková, podpredsedom bol 
     zvolený p. Andrej Karch.

FEBRUÁR 2012

18.2.2012   PLES PRIATEĽOV ŠPORTU - Kultúrny dom OcÚ  Jovsa
     Hudobná skupina: RUBIN

ÚMRTIE - Rozlúčka

 1.  Ružena Serbáková, rod. Legezová, 65 rokov 

MAREC 2012


10.3.2012   VOĽBY DO NR SR 
    Výsledky v obci: SMER 262 hlasov, KDH - 28 hlasov, OĽaNO - 17 hlasov, SaS - 11 hlasov, 
                                     SDKÚ - 7 hlasov, KSS - 14 hlasov, SSS-NM - 14 hlasov

24.3.2012 - CIRKUSOVÁ SHOW - SAMBA  ( v KD OcÚ, 18.00 hod.)
                          "Varietný  program pre deti a dospelých."
.

ÚMRTIE - Rozlúčka

 1. Ján Rozhon, 76 rokov
 2. Verona Šeptáková, rod. Golmincová, 86 rokov


► ROZHODNUTÍM ministra životného prostredia SR bola obci Jovsa priznaná podpora formou dotácie z Environmentálneho fondu  vo výške 3.500 €, ktoré sa počas roka 2012 využijú na "Úpravu verejného priestranstva obce"

APRÍL 2012

Spoločný školský úrad vo Vinnom   zorganizoval  dňa   11. 4. 2012 so zástupcami škôl a samosprávy slávnostnú akciu   "DEŇ ČITEĽOV"  ktorá sa v tomto roku konala v obci  Sliepkovce. Pri ocenení učiteľov mala na tomto podujatí zastúpenie aj  ZŠ Jovsa.   Starosta obce odovzdal odmeneným učiteľom ocenenie za ich prácu.  

NARODENIE  

 1. Alex Cuprík   

MÁJ 2012

XXVIII. ROČNÍK PODVIHORLATSKÉHO MARATÓNU - 1. MÁJA 2012
    Trať: Michalovce - Zalužice - Lúčky - Závadka - Jovsa - Kaluža- Michalovce
    Štart: 11.00 hod. 

XII. ROČNÍK MICHALOVSKÉHO POLMARATÓNU (Michalovce - Vinné a späť)
    Štart: 11.00 hod.
    a
VII. ROČNÍK IN - LINE MARATÓNU NA KORČULIACH
    Štart: 10.30  hod. 

ŠPORT: Futbal:
    ( 6. 5. 2012 ) STRETAVA - JOVSA  0 : 1 

Údržba a rekonštrukcia  obecných ciest (firmou Eurovia) s nákladom 5.000,- €

ŠPORT: Futbal
  ( 13. 5. 2012)   JOVSA - JASTRABIE   3 : 3 
  ( 20. 5. 2012 )  KLOKOČOV - JOVSA  2 : 4 
  (27. 5. 2012 )   JOVSA - RUSKÝ HRABOVEC   1 : 1

PRVÉ SVÂTÉ PRIJÍMANIE  -  20.5.2012 - Grécko katolícky kostol  v Jovse

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOVSA, 
     25.5.2012, OSLAVY 50 VÝROČIA ZALOŽENIA ŠKOLY
     (v areáli ZŠ Jovsa)

 NARODENIE  

 1. Adam Podhora

JÚN 2012

1.6.2012 OTVORENIE "PIZZA - KASINO"
      (podnikateľ Tomáš Rybnický)
      Slávnostný program, folklórny súbor SVOJINA z Michaloviec

ŠPORT - FUTBAL:

     3.6.2012      BLATNÁ POLIANKA : JOVSA   3 : 0
     10.6.2012   JOVSA - MAŤOVSKÉ VOJKOVCE    9 : 0


ÚMRTIE - Rozlúčka
     1./ Anna Šeptáková, rod. Šimoneková, 79 rokov
     2./ Michal Čuhanič, 82 rokov


Na stránke "HISTÓRIA" si pozrite nové, získané historické dokumenty obce Jovsa

  NARODENIE 

 1. Ján Pehanič 


30.6.2012 VÝLET  PRE DETI  NA SPIŠSKÝ HRAD
      Organizátor: Obecný úrad v Jovse a poslanci OZ

SPIŠSKÝ  HRAD

JÚL 2012

Začiatok mesiaca sa vyznačuje vysokými letnými teplotami, ktoré dosahujú
priemerne 38,5 stupňa C.
KS IZS Košice dňa 2.7.2012  vydal  výstrahu 2. stupňa
      dňa 4.7.2012  vydal výstrahu 3. stupňa
      dňa 5.7.2012 vydal výstrahu  2. stupňa

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach
      vyhlasuje "Čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru" od 4.7.2012 a
      zakazuje
      -  zakladať alebo udržiavať ohne, 
      -  používať otvorený oheň, 
      - fajčiť alebo  odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety na lesných pozemkoch.
      

ÚMRTIE - Rozlúčka
 1. Mária Šafinová, rod. Karchová, 83 rokov

Zásah Hasičov a PZ v obci Jovsa. 
     Osobné auto (OPEL) s cudzou ŠPZ vo výsokej rýchlosti havarovalo a 
     skončilo v hustom zalesnenom poraste Zemplínskej šíravy.
     Pravdepodobne ho majiteľ   neskôr zapálil. Zásah HaZZ bol nevyhnutný.

Výbor a členovia futbalového oddielu (TJ) sa stretli v KD OcÚ sa členskej schôdzi.
     Vyhodnotili uplynulú sezónu MFK, ako aj prípravu na nový ročník, turnaje a pod.  

15.7.2012 ČIERNA FUTBALOVÁ NEDEĽA NAŠICH FUTBALISTOV
      Turnaj vo Vyšných Remetách za účasti družstiev Vyšné Remety, Poruba p/V, Jovsa
      a  Tibava.  (Vylučovací systém)
      Výsledky:  Jovsa  -  Poruba p/V  3 : 5
                           Jovsa  -  Tibava          2 : 6

 NARODENIE  
 1. Samuel Kereštan


22.7.2012 FUTBALOVÝ TURNAJ V PORUBE POD VIHORLATOM
Naši futbalisti sa zúčastnili ďalšieho turnaja vo futbale v Porube pod Vihorlatom, 
za účasti družstiev:  Poruba p/V, Jovsa, Vyšné Remety, Hatalov
Výsledky našich futbalistov vo vylučovacom systéme:
Jovsa - Vyšné  Remety  1 : 5
Hatalov - Jovsa    0 : 1
Vo finále sa stretli  Poruba p/v - Vyšné Remety  3 : 2


ÚMRTIE - Rozlúčka
 1. Mária Rozhonová, rod. Kereštanová,  75 rokov. 

28.7.2012 FUTBALOVÝ TURNAJ - MEMORIÁL JÁNA GAZULIČA I. ROČNÍK
za účasti družstiev: Jovsa, Poruba p/V, Vyšné Remety, Remetské Hámre
Finale: Jovsa - Poruba p/V  1 : 1
V rozstrele na pokutové kopy zvíťazila a putovný  pohár získala PORUBA P/V


   
   


NOVOVYBUDOVANÝ  OBECNÝ  PARK  
Vybudovaný z prostriedkov P.O.D  a z obecných prostriedkov
                  
 

 
   
   


AUGUST 2012

15.8.2012  ZO - Zväzu invalidov z našej obce sa zúčastnila celo okresného 
branno - športového dňa  na strelnici v Porube p/V. Všetci prítomní zažili
veľmi príjemný deň, kde okrem rôznych súťaží bol aj kultúrny program, 
občerstvenie a pohostenie.

Združenie POBYS usporiada v dňoch 17. - 19. augusta 2012 XI. ročník
"MOTOZRAZ SVETA MOTOCYKLOV"
    ♦  Miesto konania: Stredisko cestovného ruchu na Zemplínskej šírave, Vinné - Hôrka.
    ♦ 18.8.2012 spanilá jazda motocyklistov okolo Zemplínskej Šíravy.
    ♦  Kolóna cca. 4000 motorkárov prejde aj cez našu obec v čase od 15.00 až 15.30 hod. 
ÚMRTIE:
 1. Pavol Friga, 88 rokov. 

ŠPORT:
    26.8.2012   FUTBAL ♦      JOVSA - MAŤOVSKÉ  VOJKOCE  1 : 0

OBEC JOVSA VÁS SRDEČNE POZÝVA NA OBECNÉ SLÁVNOSTI DŇA 28.8.2012
    na miestnom futbalovom ihrisku.
PROGRAM: 
   16.30 hod. Otvorenie, privítanie hosti
♦ Vystúpenie účinkujúcich:
    " Zvončeky" spevácky zbor z obce Jovsa 
    " Porubian" dedinská folklórna skupina z Poruby p/V
    " Country spev" z Kamenice n/C
    " Ľudová rozprávačka Hrubá Erža" z Bánoviec n/O
    " Svadobné spevy zo Zemplína"
    " Jurošík" detský folklórny súbor  z Michaloviec
    " Svojina" folklórna skupina  z Michaloviec
17.00 až 19.00 hod. program pre deti, jazda na koni a šantenie na trampolíne
19.30 hod. "Zapálenie vatry na počesť SNP"
20.00 - Tanečná zábava - hrá skupina RUBÍN


   
   
   
   
   
   
   
   


SEPTEMBER 2012

ŠPORT
     2.9.2012   FUTBAL ♦        ZBUDZA - JOVSA  2 : 4 

3.9.212 NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK - ZAHÁJENIE
      ♦ Riaditeľka ZŠ v Jovse  dnes slávnostným príhovorom  zahájila 
         nový školský rok 2012/2013 
      ♦ ZŠ bude  navštevovať celkom 102 žiakov z obci Jovsa, Kusín, Hnojné a Poruba p/V  
      ♦ Do prvého ročníka  nastúpilo celkom 9 prváčikov z toho iba jeden je z obce Jovsa   
      ♦ Počas letných prázdnin boli zrekonštruované niektoré triedy za účelom ich lepšieho 
         využitia
      ♦ V učiteľskom zbore pribudol jeden nový pedagóg 
      ♦ Novou zástupkyňou riaditeľky ZŠ v Jovse sa stala Mgr. Zuzana Mišová 
        ( nahradila pani Greňovú, ktorá odišla do dôchodku)

NARODENIE:
      Samuel Leo Zummer  

ŠPORT
     9.9.2012   FUTBAL ♦       JOVSA - RUSKÝ HRABOVEC   3 : 0 

12.9.2012 - SOBÁŠ - Na "Matričnom úrade v Jovse" sa dnes sobášilo
      Manželstvo uzavreli snúbenci p. Ján Šperňák (Vyšné Remety)
                                        a slečna Janka Cupríková (Poruba p/V)

 


     >>> NA SKOK DO VOJENSKÝCH LESOV - LESNÁ SPRÁVA JOVSA >>>
             "Blížiaci sa koniec letných dni"                               


                                                                             
  Horský potok v tieni prírody   Oplotená zvernica diviačej zveri...
  Pohľad na pohorie po ťažbe dreva...   Horská bystrina...


15.9.2012 Uzavreli manželstvo p. Vladimír Mišľan (Trnava p/L)
                                                              a slečna Daniela Luteranová, (Poruba p/V) 
     Ich spoločným bydliskom bude naša obec Jovsa.                                                                       

ŠPORT:

     16.9.2012   FUTBAL ♦        NIŽNÁ RYBNICA  :  JOVSA   2 : 0  

22. 9.2012 - uzavreli manželstvo...

   

.

Šport: FUTBAL
23.9.2012   STRETAVA  -  JOVSA    0 : 2
30.9.2012   JOVSA - LEKÁROVCE  2 : 2

ÚMRTIE - Rozlúčka

     Michal Čorej, 79 rokov

.

OKTÓBER 2012

V mesiaci október podpísal obecný úrad zmluvu s deviatimi nezamestnanými
     na výkon menších obecných služieb, ktorí sa budú podieľať pri zveľaďovaní
     obce -  verejných priestranstiev až do 31.3.2013.
  
OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
     Už tradične, aj v tomto roku si v októbri  obecný úrad uctil a odmenil  všetkých
     starších  občanov (dôchodcov, celkom 153 ) vo veku nad 62 rokov.
 
ŠPORT:
    7.10.2012     FUTBAL:  JASTRABIE pri MI   -    JOVSA    0 : 1
   14.10.2012   FUTBAL:  JOVSA   -   PODHOROĎ    4 : 5 
    21.10.2012 - voľno
 
15.10.2012  ZÁJAZD DO POĽSKA
     Obecný úrad organizuje pre občanov obce zájazd do Poľska
      (odchod ráno o 6.00 hod. zo strednej autobusovej zastávky)
 
ÚMRTIE
 1. Anna Maťašová, rod. Semjanová,  61 rokov POŠTA JOVSA - ZMENA HODÍN PRE VEREJNOSŤ - OZNÁMENIE 
             Od 1.11.2012 zmena otváracích a zatváracích hodín.
                   Pondelok    7.00   -   12.00       12.30  -  14.30 hod.
                   Utorok        7.00   -   12.00       12.30  -  14.30 hod
                   Streda        7.00   -   12.00       15.00  -  17.00 hod
                   Štvrtok      7.00   -   12.00       12.30  -   14.30 hod
                   Piatok        7.00   -   12.00       12.30  -   14.30 hod
  
ŠPORT
     28.10.2012  FUTBAL:   JOVSA   -   KUSÍN     3 : 2

NOVEMBER 2012

3.11.2012 - Futbalový mini turnaj pod záštitou PIZZA KASINO
                      Zraz  a začiatok o 11.00 hod. - areál  základnej školy

ÚMRTIE:
  1./ Anna Pončičová, rod. Guzová,  91 rokov
  2./ Jozef Blaško, 50 rokov

5. 11. 2012 -  boli  v  našej  obci  exhumované  pozostatky  neznámeho 
     nemeckého vojaka, z provizórneho hrobu, z II. svetovej vojny, 
     kde ležal cca. od roku 1944  (pozri stránku História).
    Tieto pozostatky boli prevezené do Važca, kde  je cintorín neznámych
    nemeckých vojakov.  
 
    
 UPOZORNENIE:     MAPA OBCE JOVSA

Na stránke "SAMOSPRÁVA" si môžete (celkom dole) nastaviť MAPU OBCE JOVSA
a cestovať po obci po  miestach, ktoré si sami vyberiete. Pokyny sú uvedené priamo
nad mapou.

"DIGITALIZÁCIA  VZDELÁVANIA  A  INOVATÍVNE  METÓDY 
    VO  VZDELÁVACOM  PROCESE  ZÁKLADNEJ  ŠKOLY  V  JOVSE"

    V súčasnom období prebieha na našej ZŠ realizácia horeuvedeného projektu. 
     Bližšie o tomto projekte si môžete prečítať na stránke   "DOKUMENTY" 
     v rubrike: Rôzne informačné dokumenty.

DECEMBER 2012

Blížia sa Vianoce
Detský a mládežnícky zbor ZVONČEKY,  pod vedením Ľubice Čornejovej a učiteľ
ZUŠ Dušan PULKO, Vás srdečne pozývajú na vianočné zamyslenie pod  názvom
                                                   "PRICHÁDZA"
Toto  vystúpenie  sa  uskutoční  na  4. adventnú  nedeľu  t. j.  23. decembra 2012 
so začiatkom o 16.00 hod. v našom chráme.
Príďte  sa vianočne naladiť, povzbudiť a potešiť peknou piesňou, slovom i milým
prekvapením.
Vstupné je dobrovoľné a bude použité k ďalším aktivitám detského a mládežníckeho
zboru v Jovse.
Za prijaté pozvanie ZVONČEKY vopred ďakujú a už teraz sa na vás úprimne tešia.


ÚMRTIE (11.12.2012) 
    1./ Marek Majerčák, 36 rokov

SILVESTER 2012
     Presne o polnoci privítali občania našej obce Nový rok 2013 mohutným ohňostrojom 
     po celej obci.