sonna
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Udalosti 2011

JANUÁR 2011

8.1.2011 VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA TJ JOVSA 
        Vyhodnotenie jesennej časti, nové úlohy, voľba výboru TJ  
21.1.2011 Druhé zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva

NARODENIE:

 1. Zuzana Szüczová (Karchová) 

FEBRUÁR 2011

ÚMRTIE:

 1. Ladislav Rusín, 66 rokov

13.02.2011 -  KD-OcÚ Jovsa - 17.00 hod. 
 Cirkevný zbor "ZVONČEKY" a učiteľ ZUŠ Dušan Pulko
 Vystúpenie pod názvom "Aj ty na to máš", alebo "Deň pred Valentínom" 
 NARODENIE 

 1. Sofia BENEJOVÁ (Sobeková)

MAREC 2011

DEŇ UČITEĽOV - MAREC 2011 - KD OcÚ JOVSA

   
   
   
   
   
   
   

APRÍL 2011

Výstavba parkoviska pred  obecným úradom


10.4.2011 -  Akcia "Matice slovenskej" - obci Jovsa, Kusín a Poruba p/V
    -  Prezentácia veľkonočných symbolov 
     - Súťaž o najkrajšiu veľkonočnú dekoráciu 

   
   
   


24.4.2011 - Veľkonočná diskotéka - organizátor TJ Jovsa

MÁJ 2011

ÚMRTIE:

 1. Verona Halapiová,  82 rokov

JÚN 2011

NARODENIE 

 1. Matúš KEREŠTAN 

     

26.6.2011
     Greckokatolícka farnosť a Združenei kresťanskej mládeže v Jovse zorganizovali
     stretnutie farských rodín spojené s opekáčkou a zábavou pre deti aj dospelých. 

NARODENIE 

 1. Timea TOMAŠOVÁ

JÚL 2011

ÚMRTIE:

 1. Mária Čuhaničová, rod. Hricíková, 87 rokov 

NARODENIE 

 1. Christopher SOKIRA

AUGUST 2011

  

   
   
   
   
       10. MOTOZRAZ  MOTOCYKLOV 2011  
      NA ZEMPLÍNSKEJ ŠÍRAVE ... 
      - Spanila jazda cez obec JOVSA

      - Výborná nálada na Z. Śírave
    
 NARODENIE:

 1. Hana Kromková (matka G. Majerčáková)

SEPTEMBER 2011

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012  v ZŠ  a  MŠ  JOVSA

Základná škola Jovsa 
V novom školskom roku sa bude vzdelávať  celkom 105 žiakov v ročníkoch 1 - 9.
Materská škola Jovsa 
V novom školskom roku je zapísaných celkom 14 detí.

Rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu.
Výmena okien... z prostriedkov MF SR.

24.9.2011 navštívil našu obec košický gréckokatolícky biskup Mons.Milan Chautur.
Po archijerejskej svätej liturgii v našom chráme zorganizoval spolu s kňazmi 
už ďalší ročník turistického podujatia, výstup na Poľanu pod Vihorlatom. 

     

SOBÁŠ:
     29.9.2011 uzavreli  na OcÚ - matričnom úrade  v Jovse manželstvo
       Michaela Šeptáková (SR) - Roman Zárybnický (ČR)  

v 9/2011 manželstvo uzavreli aj
       Martin Berdák a Monika Palovčaková 

OKTÓBER 2011

1.10.2011 Odpustová tanečná zábava v KD OcÚ
     Organizátor: Výbor telovýchovnej jednoty Jovsa


Nastupuje jeseň...  teplé slnečné lúče ešte stále ohrievajú vodnú plochu malebného jovsianského rybnika ...   (klikni na foto)


ÚMRTIE:

 1.  uraj Modrák, 77 rokov   


SOBÁŠ
8.10.2011 uzavreli    manželstvo  
♦ Ing. Milan Marcinčák a Martina Spišovská
   a
♦ Ing. Michal Trembulák a  Ing. Jana Pindrochová

NARODENIE

 1. Viktória Harakaľová


ÚMRTIE:

 1. Roman Homrok, 32 rokov
ÚMRTIE:

 1. Ján Kereštan, 71 rokov  

NOVEMBER 2011

ÚMRTIE:

 1. Michal Demeter, 51 rokov

DECEMBER 2011

 6.12.2011   " MIKULÁŠ  a  deti "
    V kultúrnom dome obecného úradu sa uskutočnilo stretnutie našich deti
     s Mikulášom.  Kultúrny program zahájila detská spevácka skupina "Zvončeky".
     Mikuláš potom rozdal  takmer stovke deťom darčeky.  


6.12.2011 bol aj smutným dňom v našej obci pre dôchodkyňu p. Máriu Černu.
Požiar zachvátil jej  dom, do ktorého sa už nemohla vrátiť. Pomohol jej náš
občan pán Jozef Rybnický, ktorý ju prichýlil vo svojom dome  a poskytol jej
potrebnú starostlivosť. VEĽKÁ VĎAKA A ÚCTA  TAKÝMTO  ĽUĎOM, ako je 
pán Jozef Rybnický.      


9.12.2011 sa  auta  "Hasičského a záchranného zboru" znovu vrátili do  
našej obce, keď  v  inej časti obce v  nočných  hodinách rozsiahle plamene
zachvátili hospodársku budovu  (stodolu) pri jednom rodinnom dome.
Požiar bol v rýchlom čase zlikvidovaný HaZZ. 

ÚMRTIE:

 1. Anna Durkajová, rod. Kľučarová, 67 rokov    

 
VIANOČNÁ  AKADÉMIA
Cirkevný zbor ZVONČEKY a učiteľ ZUŠ Dušan Pulko už tradične zorganizovali
dňa 25.12.2011 "Vianočnú akadémiu", ako darček k Vianociam - bol plný krásnych
zamyslení, pekných piesní, dobrej hudby, dojímavej rozprávky a úžasných obrázkov.
Akadémia sa uskutočnila v našom chráme.