sonna
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Udalosti 2008

JANUÁR

NARODENIE:
 1. Laura ČEJKOVÁ
 2. Lars KARIČKA
ÚMRTIE:
 1. Andrerj ŠEPTÁK, 57 rokov
 2. Margita DEŠČIČKOVÁ, 60 rokov

FEBRUÁR

ÚMRTIE:
 1. Mária SEMKOVÁ, 57 rokov
 2. Michal MOCHOROVSKÝ, 86 rokov

MAREC

ÚMRTIE:
 1. Michal HOMROK, 62 rokov

APRÍL

ÚMRTIE:
 1. Magdaléna VANČÍKOVÁ, 80 rokov

5.4.2008 - Členská schôdza ZO SZTP (viď foto kultúra)

MÁJ

17.5.2008 - zorganizoval Farský úrad v Jovse v KD OcÚ diskotéku pre deti a mládež
31.5.2008 - OcÚ v Jovse - na počesť sviatku MDD - autobusový zájazd do Jasovskej jaskyne
                    -  návšteva ZOO Košice

JÚN

NARODENIE:
 1. Richard RICHVALSKÝ

14.6.208 - ZO SČK a OcÚ Jovsa - športové popoludnie pre deti.

JÚL

ÚMRTIE:
 1. Marianna CHÝRIKOVÁ,  rod. Huberová, 46 rokov

AUGUST

23.8.2008 - Oslavy  OBCE JOVSA - 590 rokov - od prvej písomnej zmienky

SEPTEMBER

ÚMRTIE:
 1. Dušan CHÝRIK, 52 rokov

OKTÓBER

18.10.2008 - HUDOBNÝ KONCERT SKUPINY  "ZVONČEKY"  Z JOVSY
                      - SKUPINY "ARCHEUS" Z PORUBY P/V
                      - GOSPELOVEJ BOHOSLOVECKEJ SKUPINY "ANASTASIS" Z PREŠOVA POD NÁZVOM " PRÍĎ TAKÝ AKÝ SI... AJ TEBA MILUJE"  (viď foto na str. Cirkev)

NOVEMBER

PAMIATKA ZOSNULÝCH (foto stránka Cintorín)

ÚMRTIE:
 1. Ján BURAL, 66 rokov

DECEMBER

14.12.2008 - Posviacka rekonštruovaného oltára za účasti biskupa Milana Chautura
                        v Grecko katolickom chráme v Jovse