sonna
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Udalosti 2008 - 2009 - 2010

  UDALOSTI  ZO ŽIVOTA OBCE:  2008 - 2009 - 2010
 

 JANUÁR  2008
►NARODENIE:
1./ Laura ČEJKOVÁ
2./ Lars KARIČKA


► ÚMRTIE
1./  Andrerj ŠEPTÁK, 57 rokov
2./  Margita DEŠČIČKOVÁ, 60 rokov  FEBRUÁR 2008


► ÚMRTIE:
1./ Mária SEMKOVÁ, 57 rokov
2./ Michal MOCHOROVSKÝ, 86 rokov    MAREC  2008
► ÚMRTIE:
1./ Michal HOMROK, 62 rokov   APRÍL  2008

 

► ÚMRTIE:
1./ Magdaléna VANČÍKOVÁ, 80 rokov

5.4.2008 - Členská schôdza ZO SZTP (viď foto kultúra)


  

      MÁJ   2008NARODENIE: -0-
ÚMRTIE: -0-

17.5.2008 - zorganizoval Farský úrad v Jovse v KD OcÚ diskotéku pre deti a mládež
31.5.2008 - OcÚ v Jovse - na počesť sviatku MDD - autobusový zájazd do Jasovskej jaskyne
                   -  návšteva ZOO Košice    JÚN   2008
NARODENIE:
1./ Richard RICHVALSKÝ14.6.208 - ZO SČK a OcÚ Jovsa - športové popoludnie pre deti.
    JÚL  2008
ÚMRTIE:
1./ Marianna CHÝRIKOVÁ,  rod. Huberová, 46 rokov
   AUGUST  2008
23.8.2008 - Oslavy  OBCE JOVSA - 590 rokov - od prvej písomnej zmienky  SEPTEMBER 2008
ÚMRTIE:
1./  Dušan CHÝRIK, 52 rokov   OKTÓBER  2008
18.10.2008 - HUDOBNÝ KONCERT SKUPINY  "ZVONČEKY"  Z JOVSY
                      - SKUPINY "ARCHEUS" Z PORUBY P/V
                      - GOSPELOVEJ BOHOSLOVECKEJ SKUPINY "ANASTASIS" Z PREŠOVA
POD NÁZVOM " PRÍĎ TAKÝ AKÝ SI... AJ TEBA MILUJE"  (viď foto na str. Cirkev)
    NOVEMBER 2008
► PAMIATKA ZOSNULÝCH (foto stránka Cintorín)
ÚMRTIE:
1./ Ján BURAL, 66 rokov
   DECEMBER  2008
14.12.2008 - Posviacka rekonštruovaného oltára za účasti biskupa Milana Chautura
                        v Grecko katolickom chráme v Jovse

      UDALOSTI  ROKU 2009 - OBEC JOVSA

     JANUÁR  2009ÚMRTIE:
1./ František HOMROK, 74 rokov
2./ Božena KOSSEYOVÁ, 54 rokov    FEBRUÁR  2009 UZAVRETIE  MANŽELSTVA  NA MATRIČNOM ÚRADE V JOVSE

1./ MarekTOPOĽAN a Zuzana  REJTOVÁ
2./ Ivan IHNÁT a Narta BÉREŠOVÁ      MAREC 2009ÚMRTIE:
1./ Verona KARIČKOVÁ, 58 rokov
2./ Andrej FRIGA, 60 rokov

21.3.2009 - VOĽBA  PREZIDENTA SR  (foto str. Rôzne)
      APRÍL  2009 4.4.2009 - VOĽBA  PREZIDENTA SR (druhé kolo)

► ÚMRTIE:
1./ Zuzana HALAPIOVÁ, 74 rokov
2./ Milan VAŠKO, 53 rokov
3./ Anna CHUDÁ, 85 rokov
       MÁJ  2009► NARODENIE:
1./ Soňa KROMKOVÁ


►ÚMRTIE:
1./ Elena LUTERÁNOVÁ, 73 rokov
      JÚN 2009
6.6.2009 - VOĽBY  DO EURÓPSKEHO  PARLAMENTU
► ÚMRTIE:
1./ Paulina PARIŽOVÁ, 80 rokov
      JÚL  2009
Akcia OcÚ - Zájazd deti a ich rodičov na  "Krásnu Hôrku" a do "Demänovskej jaskyne"

►NARODENIE:
1./ Eva DEMETEROVÁ
2./ Diana KOČAROVÁ
    AUGUST  2009
► ÚMRTIE:
1./ Michal BUBANEC, 77 rokov
2./ Jozefa HORVÁTHOVÁ, 88 rokov

► SOBÁŚ
1./  Michal DEMETER a  Anna SAKAJTOVÁ
   SEPTEMBER 2009

► ÚMRTIE:
1./ Mária PERDUĽÁKOVÁ, rod.Bigaňová,  48 rokov

► NARODENIE:
1./ René ANDREJCO


► SOBÁŚ:
1./  Rudolf ŽDIŇAK a Jana PAKANDLOVÁ


19.9.2009 - Cirkevná akcia - Greckokatolická cirkev, Farský úrad Jovsa
                      "VÝSTUP NA VIHORLAT" aj za účasti biskupa Milana Chautura.

    OKTÓBER  2009
2.10.2009 - Odpustová tanečná zábava
► ÚMRTIE:
1./ Anna SAVINCOVÁ, 80 rokov

► SOBÁŠ:
1./   Branislav SIJKA  a Darina KOČANOVÁ
2./   Igor ŽDIŇAK   a     Gabriela KONÍKOVÁ 

► NARODENIE:
1./ Dominik PIRČ
2./ Ela ČEJKOVÁ
   NOVEMBER  2009
► ÚMRTIE:
1./ Ján PAULOVIČ, 87 rokov
2./ Ing.  Michal MANDULA, 64 rokov
3./ Ján MAŤAŠ, 60 rokov
   DECEMBER  2009
7.12.2009 - Akcia OcÚ - "Stretnutie deti s Mikulášom"
   .12.2009 - účasť na hokejovom zápase v Košiciach
25.12.2009 - vyhláseny III. stupeň povodňovej aktivity -záplavy v obci.
30.12.2009 - Sláívnostné zasadnutie obecných zastupiteľstiev obci Jovsa, Kusín a Poruba p/V            UDALOSTI  ROKU 2010  -  OBEC  JOVSA
 
     JANUÁR  201010.1.2010 - Členská schôdza ZO väzu invalidov v Jovse, Kultúrny program, jubilanti.

► ÚMRTIE:
1./ Ladislav GEJGUŠ, 59 rokov
2./ Ján Šepták, 63 rokov (rodák z Jovsy, žil v Humennom)
    FEBRUÁR  2010

7.2.2010 - Karneval pre malých aj veľkých v KD OcÚ (akcia Grecko katolíckej farnosti v Jovse)
14.2.2010 - VALENTÍNSKY  VEČER pod názvom:   "ŽIVOT - LÁSKA = 0"
                      ...vyznanie, piesne, úvahy o láske, scénky, tance a dobrá hudba s DJ Matúšom.  
                       (viď stránku:  Kultúra - foto)

► ÚMRTIE:
1./ Mária Demková, rod. Čornejová, 83 rokov

      MAREC  2010
► ÚMRTIE:
1./ Anna HLODINKOVÁ, rod. Rusinová,  68 rokov
2./ Jozefa ČUCHRANOVÁ, rod. Horváthová, 68 rokov
      APRÍL  2010
► ÚMRTIE:
1./ Pavol RAKOCI, 74 rokov
2./ Anna ANDREJCOVÁ, rod. Čukylová, 94 rokov
3./ Mgr. Juraj GUĽA, 80 rokov (Grécko-katolický kňaz, pôsobil 26 rokov v našej obci)
4./ Anna VATAHOVÁ, rod. Papcunová,  76 rokov
    MÁJ   2010
► ÚMRTIE:
1./ Andrej KUREJ, 67 rokov
       JÚN  2010
► NARODENIE:
1./ Sebastian DEMETER
2./ Syntia ŠOGANOVÁ

      JÚL  2010

► ÚMRTIE:
1./ Anna KUREJOVÁ, rod. Basarabová, 73 rokov

►NARODENIE:
1./ Natália TOKÁROVÁ
2./ Nela CUPRÍKOVÁ

3./ Klára ILOŠVAJOVÁ

    AUGUST 2010
11.8.2010 -  4. ROČNÍK  OKRESNÉHO  DŇA  ŠPORTU  TELESNE  POSTHNUTÝCH
                       ŠPORTOVÝ  AREÁL  JOVSA 
28.8.2010 SOBÁŠ:
 MIROSLAV PODHORA  a  MICHAELA  ANDREJCOVÁ
   SEPTEMBER  2010
►  ÚMRTIE:
1./ Anna Andrejcová, rod. Sinčerová, 86 rokov


► SOBÁŠ:
LUKÁŠ BENEJ a DOMINIKA SOBEKOVÁ


18.9.2010 - uskutočnilo sa v našej obci vyhlásené  REFERENDUM  k 6 bodom
                   -  celkom zapísaných hlasujúcich 678
                   -  celkom hlasovalo 115 hlasujúcich 

►NARODENIE 9/2010:
1./ Rhys Croft (matka Andrea Croft Chyriková)  OKTÓBER 2010

          
► ÚMRTIE:   
1./  Dušan Ferik, 62 rokov    


17.10.2010   Posviacka nového kríža na miestnom cintoríne 
                        (viď. foto na stránke "Cintorín"

SOBÁŠ: 30.10.2010
   JANA VANČIKOVÁ a RADOSLAV  STREŇO   NOVEMBER 2010► ÚMRTIE:
1./ Michal Trembuľák, 95 rokov

27.11.2010 -  VOĽBY DO SAMOSPRÁVY
     DECEMBER 2010
► NARODENIE 12/2010
1./ Jakub Ždiňak ► 25.12.2010 - 8. ročník - Stolno tenisový turnaj o pohár starostu obce
                         1. miesto  a pohár získal Rudolf Stariat   
► 31.12.2010 OBECNÝ SILVESTROVSKÝ PLES,
                           PRÍJEMNÁ ZÁBAVA,  NÁDHERNÝ OHŇOSTROJ                        .