sonna
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Služby obyvateľom


   ►   PIZZA KASINO - TOMÁŠ RYBNICKÝ - JOVSA 294,        (mobil: 0907 608 844)

.

SLUŽBY  OBYVATEĽOM - viď. leták.  (Klikni na obrázok)
  
.

VÝVOZ STAVEBNÉHO ODPADU, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch...
Na  zber  drobných  stavebných  odpadov  môžu  občania obce  použiť  dva veľkoobjemové
kontajnéry, ktoré sú pripravené na tento účel na voľnom priestranstve pri obecnom úrade.