sonna
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Materská škola Jovsa

 Riaditeľka MŠ:  Marcela Jakubová
 Učiteľka MŠ:  Nikola Jaciková
 Telefón:  056 -  65  86  616
 E-mail:  msjovsa@centrum.sk
 Adresa:  Materská škola, 072 32 Jovsa 182

V starej budove materskej školy  je už viac ako 45 rokov poskytovaná predškolská starostlivosť  maloletým deťom. Priemerne sa tu ročne zaškoľuje okolo 20 deti. Obecný úrad z vlastných finančných prostriedkov zabezpečuje postupnú rekonštrukciu tejto MŠ. Budova je majetkom Greckokatolíckej cirkvi a táto sa využíva na základe nájomnej zmluvy, ktorá bola podpísaná na obdobie 30 rokov.

STRETNUTIE DETI S MIKULÁŠOM - 2007


 

KULTÚRNY DOM OcÚ - MIKULÁŠ 2008:

ROZLÚČKA SO ŠKOLSKÝM ROKOM - JÚN 2009

 Školský rok 2009/2010 

 Koniec školského roka - Jún 2010
 ... školský autobus ich odvezie už do ZŠ

.

smiley VIAC FOTOGRAFII Z NASLEDUJÚCICH ROKOV NÁJDETE VO FOTOGALÉRII
          - MATERSKÁ ŠKOLAsmiley