sonna
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.obecjovsa.sk spravuje Obec Jovsa a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

OBEC  JOVSA

Adresa:
Obecný úrad Jovsa
Jovsa 73
072 32 Jovsa

IČO: 00 325 279

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 801
Rozloha: 3700 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1418

Všeobecné informácie: jovsa@obecjovsa.sk
Starosta : Mgr. Ľubica Čornejová,  e-mail: starosta@obecjovsa.sk

Sekretariát: 
Tel.:
   056 / 698 33 80
Fax.:  056 / 698 33 80
E-mailjovsa@obecjovsa.sk

Kompetencie:
Obec Jovsa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

STAVEBNÝ  ÚRAD  pre obec  JOVSA  je zriadený  v obci  V I N N É  na obecnom úrade.

Odborný p
racovník: Miroslav Volovár,    č. t. 056 - 2908023     v   utorok a v stredu
              

Technický prevádzkovateľ:
wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35