sonna
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Gréckokatolícka cirkev

GRECKO KATOLÍCKY CHRÁM  v JOVSE (1837)
Správca farnosti:  Mgr. Michal Šandor, 
Telefón:                056 - 65 86 441        
___________________________________________________________________________

NOVÝ  OLTÁR  V  CHRÁME - II. časť (december 2008)

18.10.2008  -  KULTÚRNY DOM OBECNÉHO ÚRADU V JOVSE

ÚSPEŠNÁ, VEĽKOLEPÁ AKCIA - KONCERT CIRKEVNÉHO ZBORU ZVONČEKY Z JOVSY, KONCERT CIRKEVNÉHO ZBORU ARCHEUS Z PORUBY POD VIHORLATOM A KONCERT GOSPELOVEJ BOHOSLOVECKEJ SKUPINY ANASTASIS Z PREŠOVA POD NÁZVOM:  "PRÍĎ TAKÝ, AKÝ SI ...  AJ TEBA MILUJE".

CIRKEVNÉ  SPEVÁCKE  ZBORY "ZVONČEKY"  Z  JOVSY, "ARCHEUS"  Z  PORUBY P/V, AKO AJ GOSPELOVÁ BOHOSLOVECKÁ SKUPINA "ANASTASIS" Z PREŠOVA, KTORÁ OKREM PRÍJEMNEJ HUDBY ZAHRALA AJ DIVADLO-PANTOMÍMU,  PRIPRAVILI NAŠÍM  OBČANOM HLBOKÝ  A NEZABUDNUTEĽNÝ DUCHOVNÝ ZÁŽITOK. 
VŠETKÝM - SRDEČNÁ VĎAKA.  (mh)

Posviacka nového oltára 23.12.2007

   
   
   

Prvé sväté prijímanie 25.5.2008

 
GRÉCKO KATOLÍCKY KOSTOL JOVSA.

OPRAVA KOSTOLNEJ VEŽE NA GRÉCKOKATOLÍCKOM CHRÁME V JOVSE
    sa začala 7. a  8.5.2013 - zábery si pozrite na stránke "Udalosti- Informácie"
    mesiac Máj 2013.  

JÚN 2013 - DOKONČENÁ OPRAVA - REKONŠTRUKCIA ....
    ... viď stránku "Udalosti - Aktuality Jún 2013 ...

   

28.09.2013 - AKCIA FARSKÉHO ÚRADU JOVSA - VÝSTUP NA VIHORLAT
    Zahájenie o 8.00 hod v chráme Presvätej  Bohorodičky - svätou liturgiou
   
(klikni na obrázok)