sonna
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Foto - 1

Voľby do NR-SR 2010

                                           POHĽAD  Z  VÝŠKY  PANORÁMA OBCE  JOVSA
   

   

POVODNE - 25. 12.2009 - Vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity

 
Na prvý vianočný deň sa voda vyliala z koryta rieky a zaplavila ulice obce
 
Miestny potok nestačil odvádzať vodu, ktorá neskôr zaplavila aj mosty


MÁJ  2009:

Obec vybudovala v máji 2009 z vlastných finančných prostriedkov priestrannú autobusovú  čakáreň, ktorú okrem našich občanov využijú aj žiaci dochádzajúci do ZŠ v Jovse  z okolitých obci.

                        


Nová odstavná plocha pre
   autobusy SAD

Bezbarierový prístup do čakárne

   


  APRÍL 2009

    Po celkovej výmene verejného osvetlenia,     
    sa  v obci  zrealizovala aj nová, kompletná  
    linka  miestneho rozhlasu.                   (m.h)


 
   Hlavná ulica bola upravená na sklonku 
   roka  2008.  (m.h)

Odľahlým, ale malebným uličkám v našej obci sme venovali pozornosť v mesiaci máj 2009 a ich opravy sme vykonali z vlastných fin. prostriedkov.

Kvôli bezpečnosti bolo na nebezpečných úsekoch (mosty) osadené zábradlie.


Spolupráca medzi OcÚ Jovsa a PZ SR Vinné-Z.Šírava je na veľmi dobrej úrovni.

Voľba prezidenta - 2009


MEDZI NEBOM A ZEMOU  -   NAŠA LETUŠKA ANDREA   

 
Sympatická posádka lietadla
(uprostred) s našou Andrejkou B.
   

SLÁVNOSTNÉ UDALOSTI V KULTÚRNOM DOME

JOVSA  -   MOTORKÁRI  2010