sonna
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Dokumenty - ÚP, VZN, TKO, iné

Zápisnice z obecného zastupiteľstva - rok 2020

(587.08 kb)
(613.28 kb)
(780.79 kb)
(641.76 kb)

Zápisnice z obecného zastupiteľstva - rok 2019

(3000.99 kb)
(1936.21 kb)
(1647.67 kb)
(2240.05 kb)
(751.76 kb)
(779.14 kb)

Zápisnice z obecného zastupiteľstva - rok 2018

(616.95 kb)
(1584.73 kb)
(2242.19 kb)
(2081.54 kb)
(1401.39 kb)
(3263.63 kb)
(1891.02 kb)

Zápisnice z obecného zastupiteľstva - rok 2017

(555.84 kb)
(586.73 kb)
(524.86 kb)
(547.24 kb)
(540.77 kb)
(559.2 kb)
(593.19 kb)
(564.52 kb)

Zápisnice z obecného zastupiteľstva - rok 2013, 2014, 2015, 2016

(205.81 kb)
(185.15 kb)
(572.66 kb)
(570.96 kb)
(655.75 kb)
(591.62 kb)
(457.4 kb)
(436.98 kb)
(329.08 kb)
(96.77 kb)
(67.61 kb)
(66.69 kb)
(79.33 kb)
(85.25 kb)
(93.15 kb)
(85 kb)
(1081.04 kb)
(533.61 kb)
(543.12 kb)
(566.83 kb)
(475.71 kb)
(558.64 kb)
(532.25 kb)
(522.5 kb)
(1047.34 kb)
(464.16 kb)
(527.42 kb)
(1223.5 kb)
(448.1 kb)
(521 kb)
(2046.51 kb)
(451.8 kb)

Obecné zastupiteľstvo - prerokované materiály

Hlavný kontrolór obce

(176.67 kb)

Územný plán obce Jovsa

Všeobecné záväzné nariadenia obce

(568.87 kb)
(427.36 kb)
(212.11 kb)
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
Dodatok č. 3 - poplatky
(369.53 kb)
(279.45 kb)
(133.51 kb)
POPLATKY OBCE
VZN č. 4/2012
(548.83 kb)
POPLATKY v ZŠ a MŠ
VZN č. 1/2013
(322.69 kb)
(404.74 kb)
(647.28 kb)
(104.88 kb)

Rôzne informačné dokumenty

(387.16 kb)
(369.51 kb)
Rady SPP 1
Neoprávnený odber
(84.88 kb)
Rady SPP 2
Starostlivosť o zariadenie a poruchová linka
(258.13 kb)
(29.17 kb)
(114.09 kb)
(122.63 kb)
Program rozvoja bývania obce Jovsa
na obdobie rokov 2015-2025
(666.1 kb)

Stavebná agenda