sonna
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Dokumenty - ÚP, VZN, TKO, iné

Zápisnice z obecného zastupiteľstva - rok 2019

(3000.99 kb)
(1936.21 kb)
(1647.67 kb)
(2240.05 kb)

Zápisnice z obecného zastupiteľstva - rok 2018

(616.95 kb)
(1584.73 kb)
(2242.19 kb)
(2081.54 kb)
(1401.39 kb)
(3263.63 kb)
(1891.02 kb)

Zápisnice z obecného zastupiteľstva - rok 2017

(555.84 kb)
(586.73 kb)
(524.86 kb)
(547.24 kb)
(540.77 kb)
(559.2 kb)
(593.19 kb)
(564.52 kb)

Zápisnice z obecného zastupiteľstva - rok 2013, 2014, 2015, 2016

(205.81 kb)
(185.15 kb)
(572.66 kb)
(570.96 kb)
(655.75 kb)
(591.62 kb)
(457.4 kb)
(436.98 kb)
(329.08 kb)
(96.77 kb)
(67.61 kb)
(66.69 kb)
(79.33 kb)
(85.25 kb)
(93.15 kb)
(85 kb)
(1081.04 kb)
(533.61 kb)
(543.12 kb)
(566.83 kb)
(475.71 kb)
(558.64 kb)
(532.25 kb)
(522.5 kb)
(1047.34 kb)
(464.16 kb)
(527.42 kb)
(1223.5 kb)
(448.1 kb)
(521 kb)
(2046.51 kb)
(451.8 kb)

Hlavný kontrolór obce

(176.67 kb)

Všeobecné záväzné nariadenia obce

(568.87 kb)
(427.36 kb)
(212.11 kb)
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
Dodatok č. 3 - poplatky
(369.53 kb)
(279.45 kb)
(133.51 kb)
POPLATKY OBCE
VZN č. 4/2012
(548.83 kb)
POPLATKY v ZŠ a MŠ
VZN č. 1/2013
(322.69 kb)
(404.74 kb)
(647.28 kb)
(104.88 kb)

Obecné zastupiteľstvo - prerokované materiály

Územný plán obce Jovsa

Rôzne informačné dokumenty

(387.16 kb)
(369.51 kb)
Rady SPP 1
Neoprávnený odber
(84.88 kb)
Rady SPP 2
Starostlivosť o zariadenie a poruchová linka
(258.13 kb)
(29.17 kb)
(114.09 kb)
(122.63 kb)
Návrh Program rozvoja bývania obce Jovsa
na obdobie rokov 2015-2025
(666.1 kb)

Stavebná agenda